Lärarförbundet
Bli medlem

Förkorta handläggningstiderna för lärarlegitimation

Problemet med Skolverkets långa handläggningstider är unikt för lärar- och förskollärarlegitimationerna.

Problemet med Skolverkets långa handläggningstider är unikt för lärar- och förskollärarlegitimationerna.

Handläggningstiderna hos Skolverket för att utfärda lärarlegitimationen ligger idag på mellan 9-12 månader. Det är naturligtvis helt oacceptabelt och får en rad oönskade effekter för de nyexaminerade lärarna. Det framgår i en skrivelse från Lärarförbundet till Gustav Fridolin (MP).

I förbundsordförande Johanna Jaara Åstrands skrivelse till utbildningsministern påpekar hon att det finns ett stort behov av att få ut de nya lärarna så snart som möjligt på arbetsmarknaden. Det råder lärarbrist i Sverige, så det här problemet behöver åtgärdas snarast.

Orimlig effekt

Skolverkets arbetsbörda är hög, men det är orimligt att effekten blir att nyutexaminerade lärare inte kan få tillsvidareanställningar.

Problemet med de långa handläggningstiderna är unikt för lärar- och förskollärarlegitimationerna. Vi har jämfört med andra legitimationsyrken inom Socialstyrelsen och hittat stora skillnader mellan handläggningstiden för dessa och handläggningstiden för lärarlegitimationen.

Våra krav

Lärarförbundet ställer mot bakgrund av ovanstående följande krav:

  • Som målsättning bör handläggningstiderna för en lärarlegitimation inte överskrida åtta veckor, för förskollärarlegitimation borde två veckor vara ett fullt rimligt mål.
  • Legitimationsansökningar som tar längre tid än fyra månader bör inte föranleda någon avgift.
  • Nya legitimationsansökningar bör få företräde framför behörighetskompletteringar.
  • Regeringen måste tillskjuta de resurser som krävs för att Skolverkets handläggningstider omedelbart ska komma ner till maximalt fyra månader och inom en tvåårsperiod till maximalt åtta respektive två veckor.
  • Skapad 2015-02-06
Frågor & Svar