Lärarförbundet
Bli medlem

Förhandlingsmandat för ombud och klubbar

Ombud och klubbar inom riksorganisationen har ett stort mandat att företräda medlemmarna i förhandlingar om lön och andra samverkansfrågor. Läs mer om hur det fungerar.

Du som är ombud eller sitter i en klubbstyrelse inom Lärarförbundets nybildade riksorganisation för medlemmar inom privat, statlig och ideell sektor har mandat att företräda dina medlemmar på arbetsplatsen. Du har mandatet delegerat till dig och Lärarförbundet Kontakt finns alltid för stöd om du har frågor eller funderingar.

Så här fungerar det:

  • Från och med 1 juli 2020 när riksorganisationen bildas har du automatiskt ett förhandlingsmandat. Här kan du läsa den information som din arbetsgivare fått.
  • Du kan företräda medlemmar i samband med lönerevisionen men också i andra medbestämmandeförhandlingar som rör sådant som kompetensutveckling, arbetstider och arbetsmiljö och andra viktiga frågor för medlemmarna.
  • Om arbetsgivaren vill teckna lokalt kollektivavtal - vänd dig till Lärarförbundet Kontakt för vägledning kring ditt mandat samt i själva sakfrågan.
  • Om du bedömer att du behöver mer utbildning eller information innan du företräder medlemmarna kan du alltid söka stöd hos Lärarförbundet.
  • Viktigt att veta! Ombud och klubbar har inte mandat att företräda medlemmar i tvisteförhandlingar, ta omgående kontakt med Lärarförbundet Kontakt när det handlar om eventuella brott mot lag eller avtal.

Så här får du stöd:

  • Ta gärna kontakt med avdelningen som din arbetsplats tillhörde före den 1 juli 2020 för kunskapsöverföring om tidigare arbete med frågor om lön och om samverkan.
  • Om du inte redan gjort det: Gå en av våra skräddarsydda ombudsutbildningar.
  • Du kan alltid vända dig till Lärarförbundet Kontakt för stöd. De nås på 0770-33 03 03 och det finns ett direktval för ombud och medlemmar inom riksorganisationen.
  • Skapad 2020-09-01
  • Uppdaterad 2020-09-08
Frågor & Svar