Lärarförbundet

Förhandlingar pågår om pensioner och omställning för anställda inom KFO

KFO har sagt upp de kollektivavtal som ger dig tjänstepension när du arbetar samt omställningsstöd om du förlorar ditt jobb. Avtalen förlängs till dess att förhandlingarna är klara.

Anledningen till att arbetsgivarorganisationen för kooperativ och ekonomiska föreningar (KFO) sagt upp avtalen är att de vill ha samma pensions- och omställningslösning för samtliga anställda. Idag finns det olika lösningar för olika yrkesgrupper, vilket KFO anser är administrativt svårt för arbetsgivarna.

Förhandlingar pågår nu mellan KFO och PTK. Många av PTK:s medlemsförbund har kollektivavtal med KFO, däribland Lärarförbundet. De avtalsområden som omfattas av förhandlingarna är främst industri- och tjänsteföretag, fristående skolor, fritidshem, verksamheter inom hälsa, vård, omsorg samt ideella organisationer.

-Vi förstår att KFO vill ha en förenklad administration, men vi anser att det går att göra även om vi behåller de nuvarande avtalen. De lösningar vi har idag är anpassade till våra medlemmar och det vill vi naturligtvis ha även fortsättningsvis, säger Britta Ljusberg, Lärarförbundets pensionsexpert som sitter i PTK:s förhandlingsdelegation.

Tidigare fanns en stor oro för vad som skulle hända med medlemmarnas tjänstepension och omställning om inget nytt avtal var på plats 1 januari 2018, men nu har parterna kommit överens om att förlänga avtalen till dess att förhandlingarna är klara.

–Vi är glada att avtalen är förlängda och att våra medlemmars villkor är oförändrade medan vi försöker hitta en långsiktig lösning. Det här skapar en bra grund för de fortsatta förhandlingarna, säger Britta Ljusberg, Lärarförbundets pensionsexpert som sitter i PTKs förhandlingsdelegation.

Du som är ombud får gärna prata med din arbetsgivare om att avtalen är uppsagda och att ni gemensamt följer händelseutvecklingen.

Kort om KFO

KFO är en arbetsgivarorganisation för företag och organisationer inom kooperationen, idéburen välfärd och civilsamhället. KFO samlar runt 4000 arbetsgivare med drygt 100 000 anställda.

Många av PTK:s medlemsförbund har kollektivavtal med KFO. De avtalsområden som omfattas av de nu pågående förhandlingarna om pensioner och omställning är:

Hälsa, vård, omsorg

Fristående skolor, förskolor, fritidshem

Ideella organisationer

Industriavtal tjänstemän

Tjänsteföretag

Tjänstemän KTF (Coop m fl)

Hotell och Restaurang

Det finns också några andra kollektivavtal på KFO-området där PTK-förbund är parter och där det kan finnas avvikande pensions- och omställningslösningar.

KFO:s övriga motparter är LO, samt enskilda LO-förbund där Handels och Kommunal är störst.

Nuvarande pensions- och omställningsavtal

För de ovan angivna avtalsområdena finns ett för PTK-förbunden gemensamt pensionsavtal som tecknades 2008. Avtalet är indelat i två avdelningar, KTP 1 och KTP 2. Alla som är födda 1981 och senare omfattas av KTP 1, som följer ITP-planens ITP 1, det vill säga den pensionsplan som gäller för merparten av PTK-förbundens medlemmar och vilken administreras av Collectum. Den som är född 1980 och tidigare omfattas av KTP 2. I denna ingår ITPK i Collectum. I övrigt gäller för den avtalade pensionsplanen benämnd KTP 2 som är anknuten till Folksam.

För stöd vid omställning omfattas samma avtalsområden sedan 1998 av Trygghetsrådet TRR, det vill säga den omställningslösning som gäller för flertalet av PTK-förbundens medlemmar.

På LO-området finns flera olika pensionsplaner varav den största tecknas av LO. Handels har dock egna pensionsavtal med KFO. LO-förbundens avtal är starkt knutna till Folksam med Folksam Liv som icke-val. För omställning tillämpas i regel avtalen mellan LO och Svensk Näringsliv (AGB och TSL) men det finns också ett särskilt trygghetsavtal mellan KFO och Handels.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här