Lärarförbundet
Bli medlem

Förhandling om nytt friskoleavtal pågår

Lärarorganisationernas avtal med Almega Tjänsteföretagen är fyraårigt och kallas friskoleavtalet. Torsdagen den 31 augusti löpte avtalet ut, efter det löper avtalet på med en ömsesidig uppsägningstid om sju dagar. Detta innebär att det inte kommer råda ett avtalslöst tillstånd för våra medlemmar.

Lärarförbundet vill verka för att lärare och förskollärare ska vilja och orka vara kvar i yrket. Det handlar om att öka yrkets attraktivitet, vilket dessutom innebär att arbetsgivare får lättare att rekrytera och behålla medarbetare.

Lärarförbundet vill vidare se en fortsatt uppvärdering av lönerna och ser stora behov av att resurser avsätts för det utan att det ska medföra att mindre kraft läggs på arbetsmiljöfrågor. Skolledares förutsättningar vad gäller antalet medarbetare, resurser, stöd och mandat är ytterligare en viktig fråga, vilket givetvis är en mycket betydelsefull faktor när det handlar om att uppnå ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Förhandlingar pågår

Lärarförbundet förhandlar tillsammans med Lärarnas Riksförbund (Lärarnas Samverkansråd) och de områden som slagits fast som viktiga rör arbetsbelastning, arbetstid och arbetets organisation, samt lön och förtroendevaldas förutsättningar.

- Avtalsförhandlingarna har inletts med en mycket god dialog om professionens förutsättningar och behov med ett oerhört gott klimat och vi ser med tillförsikt fram emot det fortsatta förhandlingsarbetet, säger Jens Könberg som är avtalsansvarig.

Läs mer om friskoleavtalet

  • Skapad 2017-09-01
Frågor & Svar