Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Tage Granit

Tage Granit har drygt 20 års erfarenhet av att jobba med fackliga utbildningar genom vår interaktiva teatermetod där vi har samarbetat med lärarförbundet under många år. Interaktiv teater är ett effektivt och befriande sätt att gå från teori till praktik, från ord till handling.

Interaktiv teater är en form av upplevelsebaserad utbildning som får deltagare att använda fler sinnen och öppnar upp för en bredare förståelse. Som i sin tur leder till varaktiga förändringar och/eller helt nya förhållningssätt. Målet är att skapa en så verklighetsnära upplevelse som möjligt. Tage Granit använder sig av teater för att skapa dialog och diskussion runt svåra ämnen. Syftet är att ingjuta mod och självförtroende och ge en möjlighet att inspireras av varandras erfarenhet för att stå stärkt i sin vardag, på sin arbetsplats och i sitt fackliga arbete.

Läs mer hur du bokar Tage Granit.


Föreställningar

Bryt Tystnaden

Carro söker hjälp hos sitt skyddsombud efter att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Skyddsombudet övertygar Carro om att anmäla, men chefen tycker att det handlar om samarbetsproblem. Hur mycket kan man göra som skyddsombud /förtroendevald? Vad förväntas av en och går det att förhålla sig neutral?

Deltagarna får utrymme att reflektera tillsammans med varandra och skådespelarna på scenen och får med sig verktyg från den handbok mot sexuella trakasserier som är framtagen av TCO.

”Du satt ju här och övertygade mig om hur viktigt det var att jag anmälde. Och nu får jag bara skit för det. Det här är ditt fel. Du lovade mig att vi skulle sätta dit honom.”

Föreläsarbanken, Tage Granit


Lärare mot rasism

Eva är stolt över att vara lärare och drivs av att få sina elever att argumentera och diskutera svåra ämnen. Men när Eleonor luftar den ena fördomen värre än den andra blir Eva stum. Hur bemöter man egentligen främlingsfientlighet? Och hur tar man samtalet med en förälder som bara ser sitt eget barns behov?

Lärare mot rasism är en upplevelsebaserad utbildning för skolpersonal som genom interaktiv teater skapar dialog och diskussion runt ett svårt ämne. Hur möter man rasism, rädsla och främlingsfientlighet utifrån skollagen och lärarnas yrkesetiska principer? Vad är det för samtal vi vill ha och hur får man en annan person att reflektera över sina fördomar och generaliseringar?

Syftet är att ingjuta mod och självförtroende och ge en möjlighet att inspireras av varandras erfarenhet för att stå stärkt i sin lärarroll. I dialogen mellan publik och skådespelare får deltagarna tips, argument och idéer. Deltagarna deltar aktivt genom att muntligt ändra skådespelarnas repliker, från det som spelas upp till hur det istället bör gå till.

Föreläsarbanken, Tage Granit

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här