Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken Skolbyrån, Anna och Mia

Anna Klockar och Mia Vestman är legitimerade lärare och skolutvecklare med lång erfarenhet av undervisning, organisation och ledarskap. Idag föreläser och handleder de med fokus på skolframgång, hälsa och motivation.

Föreläsningar

De erbjuder två föreläsningar för grundskola och gymnaisum.

Närvaro, motivation och trygghet

Konkreta tips på hur vi kan kommunicera och samverka för att skapa trygga relationer i skolan. 

Hur talar vi med elever och vårdnadshavare?
Hur talar vi med varandra om våra elever?
Det är hur vi säger det som spelar roll. 

Samverkan - tydlighet - kommunikation 

  • Vad kännetecknar goda och förtroendefulla relationer mellan eleven och skolans personal?
  • Hur skapar du goda och förtroendefulla relationer i skolan där eleverna känner sig trygga och motiverade?
  • Vilken roll har kommunikation och språk för att skapa förtroendefulla relationer?
  • Hur kan det närvarofrämjande och relationella arbetet genomsyra hela skolan och ge positiva resultat?

Jag är ingen hemmasittare - jag kan bara inte gå i skolan.

Den här meningen rymmer så mycket. Den rymmer frustration, vilja, längtan, men också vanmakt. Orsakerna till att en elev är frånvarande kan vara många och skiftande. Att hantera och förstå dessa elever är inte alltid enkelt. Problematisk skolfrånvaro kommer sällan som en blixt från klar himmel, och få är de elever som går från en fungerande vardag ena dagen till en kaosartad frånvaro den andra.

Under pandemin har vi sett hur vissa elever gynnas av den distanserade undervisningen, medan andra saknar närundervisningen och vardagens struktur. Vi lyfter framgångsfaktorer kring dessa båda delar. Hur kan distansundervisning både vara en riskfaktor och en väg tillbaka för elever med problematisk skolfrånvaro? Och hur kan vi utveckla närundervisningen så att den stöttar och motiverar för ökad närvaro och skolframgång?

  • Närvaro ökar närvaro. 
  • Kontinuitet, samverkan och systematik minskar stress och ökar närvaro för både elever och lärare.

Om Anna och Mia på Skolbyrån

Anna Klockar och Mia Vestman är legitimerade lärare och skolutvecklare med lång erfarenhet av undervisning, organisation och ledarskap. Idag föreläser och handleder de med fokus på skolframgång, hälsa och motivation. Samtidigt arbetar Anna och Mia kvar i skolan, där de drivs av att skapa möjligheter och hållbara resultat genom samarbete, kommunikation och utveckling. 

De har skrivit boken “Med sikte på skolnärvaro” som visar på strategier för att främja närvaro och reda ut vad fenomenet skolfrånvaro står för. På ett verklighetsnära sätt nystar de i vilken betydelse begreppen motivation, relation och kommunikation har när det handlar om skolnärvaro. 

Om Föreläsarbanken

Med Föreläsarbanken vill Lärarförbundet underlätta för alla avdelningar ute i landet att hitta föreläsningar till medlemskvällar etcetera. Hittar du som medlem en föreläsning du och dina kollegor är intresserad av så tipsa din avdelning om det.


Så bokar du Anna och Mia

Läs mer om Skolbyrån.se, där finns även referenser.

  • Skapad 2021-06-15
Frågor & Svar