Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Röstbolaget

Röstbolaget är Ulrika Zettersten och Niclas Steeve – En föreläsning med Röstbolaget ger både inspiration och praktiska övningar att använda direkt i sin yrkesroll och vardag.

Både Ulrika och Niclas är gymnasielärare, leg. logonomer, röstcoacher och retoriker, med lång erfarenhet av undervisning, och att utbilda och coacha olika yrkesgrupper som vill utveckla och arbeta med muntlig kommunikation.

De metoder och övningar de använder grundar sig på modern forskning om rösten och rösthälsa. Ulrika och Niclas är båda utbildade vid Stockholms Universitet samt vid SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Din röst är unik som ett fingeravtryck, och ett av lärarens viktigaste verktyg i sin profession. Röstbolaget fokuserar på en hållbar, hälsosam talröst som du trivs med och andra tycker om att lyssna till. Röstbolagets kurser och övningar ger dig möjlighet till en röst som påverkar lyssnaren, genom variation, dynamik och uttrycksfullhet.

Läs mer om hur du bokar Ulrika Zettersten och Niclas Steeve på Röstbolaget.


Föreläsningar

Föreläsningarna kan genomföras digitala eller där ni önskar.

Rösten och ditt kroppsspråk, tillsammans med dina ord skapar det en helhet

Genom våra röster kan vi påverka lyssnaren med variation, dynamik och uttrycksfullhet. Det tillsammans med ett tydligt och medvetet kroppsspråk skapar alla förutsättningar för andra att ta till sig ditt budskap och göra det intressant att lyssna till. Under föreläsningen får alla arbeta praktiskt med röstteknik och övningar i kroppsspråk som direkt kan appliceras i klassrummet och i ens undervisning.

Rösthälsa för läraren

Föreläsningen introducerar praktiska övningar i röstteknik, andningsteknik, röstergonomi och avspänning tillsammans med fakta om rösten. Du får metoder för tydlighet, variation och hållbarhet som hjälper och stärker.

Under föreläsningen visas och praktiseras verktyget fonationsrör/glasrör som ger massage för dina stämband. Forskning och klinisk erfarenhet visar att användandet av ett fonationsrör stärker dina stämband och hjälper din röst att återhämta sig inför nästa dag, full av muntlig kommunikation.

Att ta hand om din röst är en investering, nu och för framtiden.

  • Skapad 2018-02-14
  • Uppdaterad 2021-09-27
Frågor & Svar