Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Röstbolaget

Röstbolaget är Ulrika Zettersten och Niclas Steeve – En föreläsning med Röstbolaget ger både inspiration och praktiska övningar att använda direkt i sin yrkesroll och vardag.

Både Ulrika och Niclas är gymnasielärare, leg. logonomer, röstcoacher och retoriker, med lång erfarenhet av undervisning, och att utbilda och coacha olika yrkesgrupper som vill utveckla och arbeta med muntlig kommunikation.

De metoder och övningar de använder grundar sig på modern forskning om rösten och rösthälsa. Ulrika och Niclas är båda utbildade vid Stockholms Universitet samt vid SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Din röst är unik som ett fingeravtryck, och ett av lärarens viktigaste verktyg i sin profession. Röstbolaget fokuserar på en hållbar, hälsosam talröst som du trivs med och andra tycker om att lyssna till. Röstbolagets kurser och övningar ger dig möjlighet till en röst som påverkar lyssnaren, genom variation, dynamik och uttrycksfullhet.

Läs mer om hur du bokar Ulrika Zettersten och Niclas Steeve på Röstbolaget.


Föreläsningar

Rösten och ditt kroppsspråk- tillsammans med dina ord skapar det en helhet

Genom våra röster kan vi påverka lyssnaren med variation, dynamik och uttrycksfullhet. Det tillsammans med ett tydligt och medvetet kroppsspråk skapar alla förutsättningar för andra att ta till sig ditt budskap och göra det intressant att lyssna till. Under föreläsningen får alla arbeta praktiskt med röstteknik och övningar i kroppsspråk som direkt kan appliceras i klassrummet och i ens undervisning.

Rösthälsa för läraren

Du som lärare har ett av de mest röstkrävande yrken som finns. Under föreläsningen ger vi dig konkreta övningar i andnings- och röstteknik. Övningar för tydlighet, hållbarhet och variation som syftar till att underlätta i din profession. Hur gör du när rösten inte fungerar, exempelvis vid rösttrötthet? Vi har övningarna som ger dig en välmående röst.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här