Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Patricia Diaz

Patricia Diaz är gymnasielärare i spanska och engelska. Numera är hon även pedagogisk utvecklare på KTH, utbildningskonsult, föreläsare och författare. Hon har även skapat material till Skolverkets Lärportalen.

I Lärportalen är hon ämnesansvarig för spanskan i det digitala lärverktyget Loops och pedagogisk ansvarig för IT-klubben och IT-klubben Förskola.

Hennes senaste bok, som hon också föreläser om, är ”Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning”, där delar Patricia Diaz med sig av sin erfarenhet kring digitala verktyg för språk- och kunskapsutvecklande arbete i ett modernt undervisningssammanhang. Hon har även skrivit ”Webben i undervisningen”, ”Arbeta formativt med digitala verktyg”.

Läs mer om hur du bokar Patricia Diaz.


Patricias föreläsningar:

Ökad elevaktivitet med digitala verktyg

Hög elevaktivitet är en förutsättning för att kunna arbeta formativt. I den här föreläsningen beskrivs några enkla sätt som kan användas för att med hjälp av digitala verktyg stimulera och engagera eleverna och samtidigt höja elevaktiviteten i klassrummet.

Bland annat hur digitala responssystem och kollaborativa ytor kan bidra till att synliggöra lärande, göra snabba avstämningar, få eleverna att samarbeta och motivera dem till ett aktivt deltagande under lektionstid.

Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning

En föreläsning med fokus på hur man som lärare kan använda digitala verktyg för att arbeta språkutvecklande – med och för alla sina elever. Föreläsningen är tänkt att hjälpa ämneslärare att förstå varför och hur de kan arbeta språkutvecklande i sina ämnen men även hur de kan använda olika digitala resurser för att understödja och effektivisera arbetet.

Patricia förklarar på ett enkelt sätt hur ett språkutvecklande arbetssätt gynnar alla elever och ger även förslag på digitala verktyg som har fungerat väl för oss för att utveckla elevernas språkliga förmågor som även kan appliceras på andra ämnen – till exempel digitala resurser för att stämma av förkunskaper, stötta på olika sätt (språkligt, visuellt, auditivt etc), arbeta specifikt med ord och begrepp, kommunicera etc.

Trendspaning inom utbildningsområdet – digitalisering, ungdomar och utbildning

Ett övergripande helikopterperspektiv på digitalisering som varvas flera nedstamp i den praktiska verksamheten – klassrummet. Föreläsningen utgår utifrån fyra rubriker: skolans uppdrag idag, digital kompetens, om digitalisering och elevernas (skol)vardag.

Här tar tar Patricia bland annat upp den reviderade läroplanen, programmering, algoritmer, vikten av källkritik, att kunna googla (dagens allmänbildning), de senaste 20 årens digitala framfart och nyord, sociala mediers utveckling, VR, AR, MR, MOOC, AI, wearable tech (även mobilernas vara eller icke-vara), digitala responssystem, blended learning, flipped classroom, gamification, kollaborativitet, socialt lärande och lite annat kopplat till (skolans) digitalisering.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här