Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Nina Rung

Nina Rung

Nina Rung

Nina föreläser för myndigheter, skolor och kommuner om barns rättigheter, om sexuella övergrepp, våld i nära relation, könsnormer och prevention. Nina har utsetts till svensk barnrättsexpert inom EU-projektet Judex+ som syftar till implementering av ett barnvänligare rättssystem.

Nina Rung är kriminolog och genusvetare med mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor om våld och kön samt förebyggande arbete mot sexuella övergrepp och våld i nära relation. De senaste åren har Nina utrett våld och sexuellt våld mot barn inom Stockholmspolisen, men har nu lämnat polisen för att endast arbeta förebyggande!

Nina har utsetts till svensk barnrättsexpert inom EU-projektet Judex+ som syftar till implementering av ett barnvänligare rättssystem.

Läs mer om hur du bokar Nina Rung.

Föreläsning

Nina Rungs föreläsningar fokuserar på att problematisera och öka kunskapen om könsnormer, machokultur och hur snäva roller kan leda till psykisk ohälsa och övergrepp. Deltagarna får kunskap om normer, sexualbrott och lagstiftning samt vårt rättssystem. De får även kunskap om hur de själva kan vara del av det förebyggande arbetet!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här