Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Matilda Westerman

Fotograf: Anna Schori

Fotograf: Anna Schori

Matilda Westerman har arbetat med kommunikation och opinionsbildning i både regeringskansliet, i riksdagen och på Lärarförbundet. Här föreläser hon om det politiska spelet bakom kulisserna, om opinionsbildning och kommunikation. Alltid med glimten i ögat och nära till skratt.

Matilda Westerman debuterade som faktaboksförfattare 2018 med Så funkar Sverige och har nu även kommit ut med boken Mental träning i skolan med Thomas Nilsson.

Matilda är även engagerad i BRIS där hon varit ledamot i förbundsstyrelsen. Hon har under sitt liv alltid jobbat med olika inflytandefrågor för barn och elever. Dessutom har hon de sista 12 åren arbetat med kommunikation och opinionsbildning i både regeringskansli, i riksdagen och på Lärarförbundet. Just nu arbetar Matilda som tillförordnad kommunikationschef på företaget Kivra, driver eget bolag och skriver en barnbok.

Matilda har arbetat som stabschef till utbildningsminister Gustav Fridolin på utbildningsdepartementet. En ny funktion som Matilda har format då miljöpartiet blev invalda i regeringen 2014. Hon har varit pressekreterare till så väl Gustav Fridolin som till Lärarförbundets tidigare ordförande Eva-Lis Sirén.

Läs mer om hur du bokar Matilda Westerman


Föreläsningar

Mental träning för barn

När något går åt skogen och inte blir som du har tänkt dig – hur kan du då ta dig ur din mentala svacka? Hur kan du som lärare använda mental träning i din vardag för att både få klimatet i klassrummet att bli mer tillåtande till misstag och felsteg och för att dina elever i ännu högre grad ska nå sina kunskapsmål? Vill du veta det, och lite annat, så är den föreläsningen något för dig. Med humorn nära till hands föreläser Matilda om hur lärare kan använda mental träning i sina klassrum för att skapa en miljö där eleverna får misslyckas, lyckas och lära av varandra. Med humorn nära till hands föreläser Matilda om hur lärare kan använda mental träning i sina klassrum för att skapa en miljö där eleverna får misslyckas, lyckas och lära av varandra.Föreläsningen utgår ifrån Matilda och Thomas Nilssons bok "Mental träning för barn".

Spelet bakom de politiska kulisserna

Hur fungerar politiken? Vad ska jag göra för att kunna påverka en fråga jag brinner för? Är det ens möjligt att påverka politiker? Hur fungerar det att sitta i regering? Och hur skapas egentligen politik? Frågorna är många och svaren lika så. I den här föreläsningen får du en unik inblick i den politiska vardagen både i opposition, i riksdag och i regering. Lärdomarna och exemplen är tagna från Matildas liv men går lika bra att applicera på ditt eget i olika sammanhang.

Hur funkar kommunikation och opinionsbildning?

Hur driver du en fråga framgångsrikt och hur skapar du opinion för något du tror på? Hur får du andra att lyssna? Vilka knep går att använda när du ska tala inför andra, skriva en artikel eller påverka beslutsfattare? I den här föreläsningen får du svaren på frågorna ovan och konkreta verktyg som du kan använda i ditt liv och vardag.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här