Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Lisa Heino

Lisa Heino, utredare på Lärarförbundet med särskilt ansvar för förskoleklass och grundskola berättar och diskuterar med förskollärare och lärare i förskoleklass. Hon berättar om hur utvecklingen fram till den nu obligatoriska förskoleklassens sett ut.

Passar för avdelningar som vill bjuda in den här målgruppen, eller för nätverk som Lärarförbundet har för förskoleklass.

Läs mer om hur du bokar Lisa Heino.


Förskoleklassen – obligatorisk, men vad händer nu?

Lisa berättar om hur utvecklingen fram till den nu obligatoriska förskoleklassens sett ut. Vad betyder obligatoriet för skolorna? Och vad kan hända nu när tioårig grundskola ska införas?

Hur är arbetssituationen för förskollärare och lärare i förskoleklass? Hur ser förutsättningarna ut för att klara uppdraget? Vad innebär Läsa-Skriva-Räkna-garantin?

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här