Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Lina Lanestrand

​Lina Lanestrand är ledarutvecklare på Ledarinstitutet.

Lina Lanestrand har erfarenhet från idéburen sektor både som ideellt aktiv och yrkesmässigt som ledarutvecklare på Studiefrämjandet, organisationsutvecklare på Rädda Barnen och som utvecklingsledare på Hälsofrämjandet. Nu senast kommer hon från en chefsroll i näringslivet och hälsobranschen.

Lina Lanestrand är i grunden utbildad beteendevetare och coach. Hon erbjuder utöver föreläsningar även processledning, handledning i grupp och individuell coachning samt genomför skräddarsydda uppdrag med utbildnings- och organisationsutvecklingsinsatser för att gå från nuläge i riktning mot visioner, mål och idéer.

Läs mer om hur du bokar Lina Lanestrand

Med Föreläsarbanken vill förbundet underlätta för avdelningar att hitta föreläsningar till medlemskvällar etc. Hittar du en föreläsning du och dina kollegor är intresserad av så tipsa gärna din avdelning om den.


Föreläsningar

Hantera stress och utmaningar i vardagen

Ett högt tempo i arbetslivet, digitalisering och förväntningar på tillgänglighet liksom ständiga förändringar i våra organisationer och i tillvaron är några orsaker till att många människor upplever stress i sin vardag.Föreläsningen lyfter på ett inspirerande sätt vetenskapligt baserade studier om konkreta verktyg och förhållningssätt som gör skillnad i vardagen. Föreläsningens syfte är att hjälpa dig att finna nycklar till en mer balanserad och välmående vardag.

Hållbart ledarskap

Är ett ledarskap som utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och att själv hålla som ledare och människa. Grundpelare under föreläsningen är intention och mening, känsla av sammanhang, hanterbarhet och hälsa som hållbarhet. Ett hållbart ledarskap kan utveckla och stimulera ledaren själv, medarbetare, grupper, verksamheter och processer i organisationen - på kort och lång sikt.

Skapa genomslag i din kommunikation

Skillnaden som gör skillnaden i olika situationer är ofta hur du uttrycker dig och kommunicerar med andra människor. Lär känna vilka uttryck som skapar öppenhet och entusiasm och vilka som skapar motstånd och försvar. Genom att lära dig enkla grunder i kommunikation kan du få mer genomslag för dina budskap och dessutom känna att du får människor med dig, istället för mot dig.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här