Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: John Steinberg

Johan Steinberg är fil dr i pedagogik och författare till drygt 50 böcker. Han har arbetat som universitetslektor, rektor och besökt och föreläst på hundratals skolor, skolor och förskolor.

John Steinberg har skrivit böcker om om ledarskap och lärande, skolutveckling, kommunikation och värderingar, bl.a. ledarskap i klassrummet, lärarskicklighet, lektionen är helig och värdegrundsarbete i praktiken. Du kanske känner Fortbildningsbiblioteket, se länk till höger, som han är upphovsmannen bakom.

Läs mer om hur du bokar John Steinberg.


Föreläsningar

Befria lärarna – Tillbaka till hjärtat

John ryter ifrån. Vi måste hitta balansen mellan mål och möten, hjärnan och hjärtat samt mellan dokumentation och artisteri. John förklarar sin syn på skolutvecklingen och har en del hårda ord att säga om målstyrning och en hel del positiva råd om hur man konstruktivt möter framtiden. Föreläsningen kommer onekligen att skapa debatt. Om vi menar allvar med att göra yrket attraktivt måste en hel del ändras!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här