Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Johan Ernestam

Johan Ernestam är utredare på Lärarförbundet kansli och älskar att prata med medlemmar och förtroendevalda. Hans ansvarsområden ligger framför allt på skolans ekonomi, likvärdighet och politisk påverkan och han har ett finger med i många utredningar, beräkningar och utspel som Lärarförbundet gör.

Läs mer om hur du bokar Johan Ernestam.


Föreläsningar

Bli en bättre kommungranskare

Om skolans ekonomi både i stort och smått. Satsar Sverige mer eller mindre än andra länder på utbildning? Hur ser det ut i din kommun? Förhoppningsvis blir du lite bättre på att läsa kommunala budgetar och påverka den kommunala politiken. Vad driver Lärarförbundet om skolans finansiering?

Har alla samma chans?

Skolsegregationen ökar i Sverige, samtidigt som resultaten i de internationella undersökningarna har fallit sedan år 2000. Hänger det här ihop eller inte? Hur ser egentligen likvärdigheten i skolan ut och vad kan vi göra för att öka den?

En likvärdig skola och finansieringen av densamma

Skolsegregationen ökar i Sverige, samtidigt som resultaten i de internationella undersökningarna har fallit sedan år 2000. Ett av de viktigaste medlen för att påverka detta är finansieringssystemet. Hur hänger likvärdighet och finansiering ihop, egentligen? Ett lite längre föredrag som handlar om både skolans ekonomi och likvärdigheten.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här