Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Johan Danielsson

Johan Danielsson har lång erfarenhet av att arbeta med elever som ofta blir missförstådda och ses som problemskapande. Han är expert på att möta elever med NPF och beteendeproblematik.

Den här föreläsningen ger viktiga insikter i hur vi behöver förstå och bemöta elever med olika typer av beteendeproblematik. Johan Danielsson delar med sig av konkreta lösningar på konkreta problem, som till exempel hur vi hjälper en elev att bromsa impulser, komma igång och avsluta en uppgift eller undvika konflikter. Han går också in djupare på hur vi kan förebygga ohälsa och hinder i lärandet för elever med NPF-problematik och hur vi gör skolvardagen givande för både lärare och elev.

Med felaktiga strategier riskerar vi att förvärra problemen, poängterar Johan, vilket leder till en ohållbar situation för både läraren och eleven. I värsta fall kan det leda till en misslyckad skolgång, med psykisk ohälsa och hemmasittande som följd. Men med de rätta verktygen kan vi komma en bra bit på vägen till förståelse och därmed en bättre skolmiljö, både fysisk och psykosocial.

Läs mer om hur du bokar Johan Danielsson från Lärarfortbildning.


Föreläsning

Målgrupp: Grundskola och gymnasieskola

NPF - Så hanterar vi beteendeproblematik i skolan

Johan Danielsson visar i den här föreläsningen hur elever med olika NPF-diagnoser upplever skolvardagen och vad vi kan göra för att den ska fungera bättre. Vi tittar på vilka av elevens utmaningar som skolan först måste uppmärksamma, för att vardagen ska bli hanterbar och för att ett lärande ska kunna ske.

Ni får tips på hur ni kartlägger risker på individ-, grupp- och organisationsnivå, hur ni sätter upp lämpliga ramar och hur ni anpassar miljön. Och inte minst: Han berättar hur vi tar fasta på det eleven klarar av och flyttar fokus till det som fungerar!

  • Skapad 2019-12-19
  • Uppdaterad 2020-12-17
Frågor & Svar