Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Jesper Ersgard

Jesper Ersgård har en bakgrund som gymnasielärare och är fortbildare för Lärarfortbildning AB. Hans drivkraft är att förbättra den svenska skolan. De senaste åren har Lärarfortbildning dragit fulla hus med sin kurs Mindset, grit och jävlar anamma där Jesper är kursledare.

2016 gav han ut boken De fem stora som på ett konkret och underhållande sätt presenterar forskningsresultaten från de fem största internationella forskarna inom pedagogik ur ett lärarperspektiv. Han ser läraren som den viktigaste framgångsfaktorn för elevers lärande och menar att det är i klassrummet i mötet med eleven som läraren verkligen kan påverka och utveckla. Han har genom åren föreläst mycket kring bland annat bedömningsfrågor, men idag fokuserar han främst på forskning om mindset, motivation och hjärnan.

De senaste åren har Lärarfortbildning dragit fulla hus med sin kurs Mindset, grit och jävlar anamma där Jesper är kursledare. Under den här föreläsningen får du ta del av några av de saker som kursen lyfter.

Läs om hur du bokar Jesper Ersgård.


Jespers föreläsning

Mindset och grit – ett kraftfullt verktyg i klassrummet

The power of yet – ett litet magiskt ord kan förändra allt

The power of yet, som är hämtat från Carol Dwecks föreläsningar, handlar om det magiska ordet ännu. Jag kan inte detta ännu. Jag har inte misslyckats, jag är i lärande. Hur eleverna ser på sin egen förmåga att lära är avgörande för hur väl de lyckas i klassrummet. Om vi kan få ett dynamiskt mindset att genomsyra varje klassrum så skulle vi förändra livet och lärandet för många elever. Det bästa av allt – det går att förändra och påverka både sitt eget och andras mindset!

Motivera eleverna till att öva, öva, öva
Grit hänger nära samman med motivation och är ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Vi lär oss hur vi kan utveckla vår egen grit, hur eleverna utvecklar sin och vad som krävs av oss för att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas stärka sin grit.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här