Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Jeanette Israelsson

Jeanette Israelsson ser förskolan som en utmanande, utvecklande och framförallt en rolig verksamhet att vara en del i. Med en stor nyfikenhet på att lära nytt och att få vara kreativ i tanke och handling drivs Jeanette av att få andra människor att växa i sin profession.

Utifrån en mångårig erfarenhet som förskolechef ser Jeanette värdegrundsarbete, kollegialt lärande, kvalitetsarbete med delaktighet i organisation och struktur som framgångsfaktorer. Diskussionslysten och entusiastisk med blicken på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund möter hon idag personal på förskolor runt om i landet i sin roll som fortbildare hos Lärarfortbildning.

Läs om hur du bokar Jeanette Israelsson.


Föreläsningar

Ny praktik eller bara nya begrepp? Om förskolans reviderade läroplan

Utbildning och undervisning – nya förväntningar eller bara nya ord?

Förskolans verksamhet benämns numera som utbildning – vilka krav ställer det? Vad innebär undervisning i relation till lärande, lek och omsorg? Föreläsningen lyfter hur kunskapssyn och olika lärteorier påverkar lärande och undervisningssituationer.

Ambitionshöjning i vår praktik?

Värdegrundsarbete så som Barnkonventionen och förskollärarens särskilda ansvar för undervisning är några av de viktiga förändringar som skrivits in i uppdraget. Vi undersöker hur förändringarna påverkar vår praktik. Har det måhända skett en förskjutning här?


Förskollärarens nya yrkesroll - utökat ansvar ger utökade möjligheter

Kraft, mod och lust att kliva fram och ta det utökade ansvaret

Under föreläsningen kommer vi att beröra arbetslagets gemensamma uppdrag och olika funktioner för att rikta in strålkastaren på just förskolläraren och dyka djupare i dess roll och uppdrag. Vi ger en tydlig genomgång av vad styrdokumenten har för förväntningar på förskolläraren och vad det innebär i praktiken. Vi vill ge ny kraft, nytt mod och massor av lust att kliva fram och ta det utökade ansvaret.

Hur ser förskollärarens uppdrag ut i praktiken?

Vi kommer att titta närmare på vad det innebär i vardagen att vara förskollärare idag. I styrdokumenten skrivs förskollärarens ansvar ut tydligt, men vad gör vi av det ansvaret i det vardagliga arbetet? Vi reflekterar över vad som kan behöva förändras eller justeras för att kunna utföra uppdraget professionellt samt nosar på vad det kollegiala ledarskapet som nu blir en del i yrkesrollen kan innebära. Slutligen kikar vi närmare på vad vi kan göra i arbetslaget på den egna avdelningen för att skapa goda praktiska förutsättningar och möjligheter att fullfölja uppdraget. Hur används mötestid, planeringstid och reflektionstid på bästa sätt?

Föreläsningen vill ge dig förutsättningar att bli stolt, nöjd och känna att du påverkar och gör skillnad.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här