Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Ingela Netz

Ingela Netz är Rektor och förskolechef med erfarenhet från flera av styrkedjans nivåer; från lärare till förvaltningsnivå, utvecklingsledning och skolledarskap. Ingela föreläser om vårt uppdrag i skolan och utmanar våra föreställningar om vad skolan "är" och "ska vara".

Ingela Netz. Rektor och förskolechef (Parkskolan/Pysslingen) med erfarenhet från flera av styrkedjans nivåer; från lärare till förvaltningsnivå, utvecklingsledning och skolledarskap. Finalist i ”Sveriges mest innovativa rektor” 2015 och passionerat engagerad i skolfrågor - från klassrumspraktik till rikspolitik. Med kommunikation i olika former som verktyg är Ingela mycket aktiv i både lokala och nationella samtal om skolan, via sociala medier och på den egna bloggen men också i olika nätverk och konferenssammanhang.

Läs mer om hur du bokar Ingela Netz

Föreläsningar

Hur tar vi an oss vårt uppdrag som skolledare?

Målgrupp: Föreläsningen kan anpassas till åhörargruppen, t ex förskollärare, lärare (grundskola) eller skolledare.

Hur tar du dig an ditt uppdrag? Eller snarare, hur tar vi oss an vårt uppdrag, för jobbet i skolan är ett tillsammansjobb! Med utgångspunkt i förskolas och skolans läroplaner, forskning kring nycklar för framgångsrika skolor, ledarskap och lärande samt egna erfarenheter håller Ingela en föreläsning eller workshop som utgår ifrån frågan ”varför” på både individ- och organisationsnivå och som sedan rör sig via ”vad” till ”hur”. Som åhörare blir du utmanad i att fundera kring dina drivkrafter i arbetet och hur de kan användas för att i förskolans och skolans praktiska vardag arbeta med både värdegrunds- och kunskapsuppdraget, bokstavligen i samma mening.

Som föreläsning ca 40 min, som workshop 60-90 min.

Skolledarens svåra balansakt

En föreläsning som vill utmana våra föreställningar om hur och vad skola ”är” och ”ska vara”. Ingela pekar på och sätter ord på ett antal av de balansakter vi som arbetar i skolan behöver klara av för att både leva upp till styrdokumenten och förhålla oss till en föränderlig omvärld. Lärarrollen, rektorsrollen, auktoritet, mandat, relationer, tillit, kollegialt lärande och det svåra men nödvändiga i att befinna sig i en ständig förändringsprocess i skolan. För att klara det behöver vi skapa en kultur där vi vågar både pröva, misslyckas och lära nytt – och hur gör man det?

Skapa en kultur där vi vågar både pröva, misslyckas och lära nytt.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här