Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken Helena Tennhage

Helena Tennhage är en uppskattad föreläsare och har över 20-års erfarenhet som skolledare i olika skolformer i förskola och grundskola, samt varit delägare i en enskilt driven förskola. Helena har även arbetat som styrelseledamot i Lärarförbundet skolledare.

Att utveckla människor och organisationer har gått som en röd tråd i yrkeslivet och är hennes stora intresse. Helena vill bidra till ett mer hållbart arbetsliv för skolledare och deras medarbetare genom att vara ett stöd i processen till önskad utveckling och förändring.

Med egen erfarenhet av framgångsrikt förändringsarbete och utveckling delar Helena med sig av sina erfarenheter, inspiration och verktyg som du kan använda i din vardag, för att utveckla dig själv och andra.

Helena är utbildad rektor, läst tvärvetenskaplig master i ledarskap, ICC - certifierad företags - och ledarskapscoach, mindfulnessinstruktör, beteendevetare och förskollärare. Hon har varit nominerad till årets chef, har dokumenterat goda resultat i förändringsarbete, i medarbetarenkäter och i brukarenkäter.


Ni kan anlita Helena för en digital eller fysisk föreläsning på plats. Läs mer om hur du bokar Helena Tennhage

Med Föreläsarbanken vill förbundet underlätta för avdelningar att hitta föreläsningar till medlemskvällar etc. Hittar du en föreläsning du och dina kollegor är intresserad av så tipsa gärna din avdelning om det.


Från utbränd till nytänd - en väg framåt

Om hållbart ledarskap med mindfulness för chefer, fackliga företrädare och andra som i sin roll ansvarar för hälsofrämjande arbete.

En föreläsning om att som chef ”gå in i väggen” och vägen framåt. Vi står inför ett paradigmskifte i synen på vad vi kan åstadkomma genom mental träning i form av ökad effektivitet, balans och välmående.

Komplexiteten ökar allt mer i vårt samhälle och på våra arbetsplatser som motvikt behöver vi få stunder av effektiv återhämtning.

Den stressrelaterade ohälsan ökar mest bland chefer enligt flera forskningsrapporter. Föreläsningen ger dig ökad förståelse och verktyg för ett mer hållbart och autentiskt ledarskap med inslag från mindfulness. Att organisera för social hållbarhet kan vara som en mental krockkudde för dig i arbetet och privat.

Föreläsningen bygger på både storytelling, teori och upplevelsebaserade moment.

  • Att lyssna på kroppens signaler eller köra på
  • Vad säger forskningen om mindfulness – vad som händer i hjärnan?
  • Hur mindfulness kan minska stress, oro och sömnproblem.
  • Hur många bollar i luften kan vi hantera?
  • Tekniker för hur du kan träna din koncentration, fokus och impulskontroll och vara i ”flow”.
  • Hur mindfulness kan implementeras i arbetsdagen.


  • Skapad 2021-04-26
Frågor & Svar