Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Frida Hedvall

Frida Hedvall har haft turen att få göra det som allt för ofta känns omöjligt - att uppfylla en dröm. Frida är utbildad livscoach och driver sitt eget företag Tankesteget. Hon föreläser med en utgångspunkt i HBTQ-frågor, självkänsla och psykisk ohälsa i relation till barn och unga.

Syftet med hennes arbete är att stötta ungdomar i att VÅGA VARA DIG SJÄLV!

Att våga vara sig själv kanske låter lätt! Idag har vi kommit långt men det finns mycket kvar att jobba med. Att komma ut som icke heterosexuell eller att bara våga vara sig själv kan innebära att behöva gå emot normen vilket kan vara en jobbig process.

I sitt arbete använder sig Frida av teoretiska och kunskapsbaserade erfarenheter men med utgångspunkt i det personliga. Frida har egna personliga erfarenheter av att som ung både upplevt utanförskap, mobbning och även stor brist på stöd och förståelse från vuxenvärlden. Ambitionen är att utbilda, vägleda och stötta andra vuxna att vara den där personen som hon själv saknade under skoltiden och som många andra just nu saknar.

Frida föreläser och håller workshop för målgruppen Viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Syftet är att stärka barn och ungas självkänsla så att de ska våga och kunna vara sig själv.

Läs om hur du bokar Frida Hedvall.


Föreläsning och workshop

Våga vara dig själv!

Målgrupp: Grund- och gymnasieskolan

En uppskattad föreläsning som har hjälpt barn och unga att blomma ut i känslan av att få/kunna vara sig själv samt bristen på förstående och stöttande vuxna. Föreläsningen har sin utgångspunkt i HBTQ-frågor, psykisk ohälsa, mobbning och låg självkänsla.

Utöver föreläsningar och workshop erbjuder Frida även coachning, både individuellt och i grupp. För mer information besök gärna tankesteget.se.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här