Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Emma Fagerstrand och Emelie Dahlin

​Emma Fagerstrand och Emelie Dahlin från Barnrättskonsulterna föreläser och konkretiserar barnkonventionen. Hur använder vi bäst barnkonventionen i det dagliga arbetet? Båda är lärare

Emma Fagerstrand är grundare av Barnrättskonsulterna och medförfattare till böckerna "Barnets rätt" och "Barnmakt". Hon är utbildad lärare och har tidigare bland annat arbetat med vuxenutbildning och folkbildning. Emma har många års erfarenhet av att arbeta med implementering av barnkonventionen i offentlig förvaltning och ideell sektor. Emma genomför föreläsningar, utbildningar och workshops som inbjuder till reflektion med kopplingar till den verksamhet som bedrivs. Syftet är att göra barnkonventionen konkret och användbar så att barnets rättigheter kan stärkas.

Emelie har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och har särskilt fokuserat på barnets rättigheter i migrationsprocessen. Emelie har egen erfarenhet från pedagogiskt arbete i skolan, där hon arbetat som pedagogisk utvecklingsledare. Emelie har också praktisk erfarenhet från Röda Korsets hjälp med språkträning och läxläsning. Hon är utbildad lärare och sakkunnig i barnets rättigheter och har många års erfarenhet av att arbeta med implementering av barnkonventionen i kommunala verksamheter.

Läs mer om hur du bokar Emma och Emelie.


Föreläsning

Nyanlända barn i skolans verksamhet

- om barnets rättigheter, skolans skyldigheter och dagliga utmaningar

Utbildning och workshop med fokus på nyanlända barn i skolans verksamhet. Vad innebär det att barn har mänskliga rättigheter? Hur fungerar asylprocessen? Vilket stöd ger barnkonventionen i det dagliga arbetet? Föreläsningen varvas med fallbeskrivningar där vi tillämpar rättigheter och resonerar om utmaningar och möjligheter.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här