Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Det globala klassrummet

Seminarium där Globala skolan och Lärarförbundet samarbetar har fått namnet ”Det globala klassrummet". Seminariet är kostnadsfritt och syftar till att inspirera och stödja lärare till att utveckla arbetet i den egna verksamheten med ett interkulturellt perspektiv.

Den globala skolan skräddarsyr seminariet utifrån ert behov i avdelningen. De planerar såväl det praktiska som innehåll. Seminarierna anordnas ofta i samarbete med kommunen som en viktigt part, öppen för alla deltagare, oberoende av organisering. Därför blir även seminariet ett ypperligt tillfälle för rekrytering. Globala skolan har huvudansvaret för att förankra det i kommunen och står för huvudkostnaderna.

Lärarförbundet ska finnas på plats när seminariet genomförs med informationsbord eller annan rekryterande insats, hjälpa till med marknadsföringen och hälsa välkommen. Lärarförbundet tar kostnaden för fika/lunch men detta betalas med centrala medel, utbildningsenheten. Utöver detta kan man som avdelning vara med och påverka hur mycket man vill.

Är detta något för er avdelning?

För mer information på förbundet kan du kontakta maria.karlsson@lararforbundet.se på utbildningsenheten.

Avdelningen i Ronneby, Sonja Stranne rekommenderar Globala skolan.


Presentation Globala skolan

Den Globala Skolan (DGS) är ett ett program inom Universitets- och högskolerådets verksamhet (UHÄ). De arrangerar fortbildning för skolpersonal över hela landet inom lärande för hållbar utveckling. Vår uppgift är att bidra till skolans kunskaps- och metodutveckling för att du som arbetar i skolan eller förskolan ska kunna ge dina elever förutsättningar för att göra medvetna val och verka för en hållbar värld.

Andra föreläsningsteman

Mänskliga rättigheter, integration, klimat och kultur är exempel på några teman vi tar upp. Vi diskuterar vilka behov som finns på orten och planerar seminarierna därefter.

Globala skolans seminarier äger rum över hela landet. En del pågår under flera dagar, andra bara ett par timmar. Ibland arrangerar vi samma seminarium på olika ställen, men många seminarier är helt unika.

Läs mer om möjligheterna på Globala skolans webbsida

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här