Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Carina Ulvegren

Carina Ulvegren har lång erfarenhet av att undervisa och driva utvecklingsarbete i gymnasieskolan. Hon brinner för de naturvetenskapliga ämnena och skolutveckling och anser att det viktigaste i allt lärande är medveten närvaro.

Det är i mötet mellan människor som nya tankar och kunskap föds och grunden för det är att det finns tillit och goda relationer i botten. Carina trivs bäst när hon kan vara med och förflytta perspektiven både hos elever och lärare. För att kunna nå varje människas inneboende potential behövs en tillit och tro på individen.

”Det är det som är det bästa med läraryrket och all kompetensutveckling – att vi har så stor möjlighet att påverka människor i grunden. Och det är bara vår fantasi som sätter gränser för vad vi kan åstadkomma!”

Läs mer om hur du bokar Carina Ulvegren på Lärarfortbildning.


Föreläsning: Lektionsdesign och klassrumsledarskap

Framgångsrika lärare – hur gör de egentligen?

Vi kommer under föreläsningen att redogöra för den omtalade forskningen från Stavanger Universitet och vad de identifierat som framgångsfaktorer för ett gott klassrumsledarskap. Ett positivt klassrumsklimat är ingen trivselfaktor – det är en framgångsfaktor, visar forskningen. Vi tittar på hur vi synliggör vi kvaliteten på relationer mellan såväl lärare och elev som mellan elev och elev samt hur vi jobbar systematiskt och kontinuerligt med sociala relationer.

Utveckla elevernas tänkande och ge mer tid för lärande
Att låta olika inlärningsstöd genomsyra undervisningen är en av de framgångsfaktorer som identifierats och under föreläsningen får du praktiska klassrumsexempel på vad det verkligen innebär. Vi måste även ta vårt ansvar och skapa en tydlighet och ett lugn där elever och lärare kan fokusera på undervisningen.

Vi tar in forskningen i klassrummet och tittar på vad det betyder för dig i din lärarroll.

Kommentarer:

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här