Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken avvecklas den 1 januari 2022

Föreläsarbanken har funnits sedan hösten 2017 för att stötta avdelningar som velat arrangera föreläsningar för medlemmar och presumtiva medlemmar. Utbildningsenheten har subventionerat avdelningarnas kostnader för föreläsningarna.

En utvärdering som gjordes hösten 2020 visade att 75 procent av avdelningarna kände till Föreläsarbanken men att 69 procent aldrig hade använt tjänsten. I avdelningar med under 250 medlemmar var det 88 procent som aldrig hade använt tjänsten.

Slutsatsen är att Föreläsarbanken inte har bidragit till förbundets verksamhetsmål kring rekrytering av nya medlemmar. Det har också varit svårt att förnya utbudet till alla målgrupper på regelbunden basis.

Vad händer nu?

Bokningar som har gjorts senast den 31 december 2021 gäller och kommer att subventioneras enligt nuvarande regler. Att anlita en föreläsare – så funkar det.

Det pågår även samtal om att erbjuda rabatterade föreläsningar genom Lärarfortbildning, men något beslut är inte fattat än.

  • Skapad 2021-12-17
  • Uppdaterad 2022-01-03
Frågor & Svar