Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Atilla Yoldas

Atilla Yoldas engagemang har lett till nomineringar och utmärkelser som ”Årets nätängel” och ”En av framtidens unga makthavare”. 2019 vann han ”Årets Nätängel” 2019 för hans engagemang att ifrågasätta strukturer i samhället och våga stå upp för de utsatta.

Atilla Yoldas, som är född i Norrköping men bor och verkar i Stockholm har varit verksam som journalist i sju år. Under sin tid som journalist med fokus på samhällsfrågor, har han insett vilken genomslagskraft vissa ämnen, röster och frågor har i samhället. Särskilt påtaglig är hans vilja att förändra och bidra till att förbättra samhället för utsatta grupper och skapa ett mer accepterande och inkluderande klimat för nästa generation.

Hans arbete som journalist och samhällsdebattör har gett honom bland annat Expressens journaliststipendie 2016, en plats som representant i det Europeiska jämställdhetsinstitutet för att fokusera på ojämställdhet på EU-nivå och nominerades nyligen till ett unikt samarbete med FN Kvinnor internationellt.

Under de senaste åren har Atilla Yoldas fokus främst varit på jämställdhetsfrågor och i synnerhet destruktiva maskulinitetsnormer, machokultur och mäns våld mot kvinnor. Han skriver regelbundet om dessa frågor på hans Instagram med en växande publik där Atillas inlägg visas över 1,5 miljon gånger i månaden. Nyligen släppte han sin debutbok, ”Mansboken – från en kille till en annan”, som handlar just om machokultur och dess skadliga inverkan på oss som människor och på vårt samhälle.

Läs mer om hur du bokar Atilla.


Föreläsning

Machokultur, jämlikhet och rasism

Språk: Svenska eller engelska

Föreläsningen bygger på hans nysläppta bok ”Mansboken – från en kille till en annan”, med frågor som rör bland annat sex, relationer, våld, psykisk ohälsa, kvinnosyn och homofobi. Han tar upp personliga upplevelser av machokultur från en ung man som själv vuxit upp i och med dessa destruktiva normer och hur hämmar oss killar och skadar deras omgivning.

Machokulturens uppbyggnad samt negativa konsekvenser och består av en balans mellan personliga erfarenheter, fakta och övningar.

Föreläsningen ämnar åt att få kontakt med de som påverkar och påverkas genom machokulturen för att tillsammans kunna problematisera denna struktur som vi är en del av. Föreläsningen riktar sig direkt till unga män och killar, indirekt till alla andra som tvingas förhålla sig till machokulturen.


  • Skapad 2019-12-02
  • Uppdaterad 2020-12-22
Frågor & Svar