Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Annica Kosner

Föreläsare Annica Kosner är legitimerad psykolog och genomför nu specialistutbildning. Hon föreläser, utbildar och handleder i metoden lågaffektivt bemötande som handlar om synsätt, tänkande, perspektiv och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och utvärdering.

Annica Kosner är legitimerad psykolog och genomför nu specialistutbildning. Annica har tidigare arbetat som skolpsykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan 2012 driver hon egen verksamhet där hon främst anlitas för föreläsningar, utbildningar och handledning i lågaffektivt bemötande. Hon anlitas av såväl kommunala som privata skolor runtom i landet. Hon har över 25 års erfarenhet av arbete med barn med funktionsvariationer.

Annica arbetar också med att författa böcker om lågaffektivt bemötande.

Läs mer om hur du bokar Annica Kosner.

Föreläsningar

Vad är lågaffektivt bemötande? Varför ska vi arbeta lågaffektivt? Hur gör man då?

Lågaffektivt syn- och arbetssätt vilar framför allt på en etisk grund och forskning såsom neuropsykologi, stressforskning och affektteori.

Lågaffektivt bemötande har sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende har svårigheter med funktioner som t ex affektreglering. Lugn och självkontroll hänger ihop och därför bör vi se till att elever upplever kontroll över sig själva, så de lättare kan samarbeta med sin omgivning. I det arbetet använder vi oss själva som redskap för att skapa lugn och inte själva smittas av affekter.

Det lågaffektiva arbetssättet handlar om hur man kan skapa en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på eleverna, vilket minskar stress och problemskapande beteende och därmed ökar elevens möjligheter att lyckas.

Metoden handlar om synsätt, tänkande, perspektiv och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och utvärdering. Metoderna är en del av en växande evidensbas för traditionen Low Arousal Approach/Lågaffektiv pedagogik.Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här