Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Anneli Hippinen Ahlgren

Anneli Hippinen Ahlgren är fritidspedagog, universitetsadjunkt och doktorand på Stockholms universitet. Anneli arbetar inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och fokuserar på forskning rörande fritidshemsområdet.

De forskningsintressen Anneli inriktar sig på är undervisning och didaktik på fritidshemmet samt miljöer och barn på fritidshemmet.

Läs mer om hur du bokar Anneli.


Föreläsningar

Undervisning och didaktik inom fritidshemmets verksamhet

Föreläsningen beskriver hur lärare i fritidshem kan undervisa inom fritidshemmets verksamhet. Åhörarna får även konkreta tips om pedagogiska planeringar relaterade till elevernas intressen, behov och initiativ men även utifrån kap 4 i LGR 11. Didaktik som vetenskaplig grund för undervisning är en röd tråd i föreläsningen.

Miljön på fritidshemmet som verktyg för undervisning

Föreläsningen visar hur miljön på fritidshemmet kan vara ett centralt verktyg för undervisning men även hur det förhållningssätt och den barnsyn lärare i fritidshem har påverkar eleverna i fritidshemsmiljön.

Fritidshemmets uppdrag

En föreläsning där fritidshemmets uppdrag bearbetas grundligt. Föreläsningen bearbetar även den yrkesroll som personalen på fritidshemmet ska ha.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här