Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Anna Tebelius Bodin

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare, författare och utbildad i inlärningspsykologi vid Harvard University. Hennes föreläsningar är lika kända för sitt intresseväckande innehåll som för hennes pedagogiska sätt att beröra deltagarna.

Hon har själv arbetet på grundskolan och gymnasiet och gett över 500 föreläsningar runt om i Sverige och utomlands. Anna fokuserar på psykologin bakom inlärning och motivation. Med vetenskaplig grund formar hon konkreta metoder för att stärka undervisningens kvalitet. Under 2017 kom hennes fjärde bok: Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan, inlärning och motivation.

Läs mer om hur du bokar Anna Tebelius Bodin.


Föreläsningar

Målgrupp: Alla lärare och skolledare

Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation, ca 3 tim

Föreläsningen kretsar kring inlärning och hur hjärnan bearbetar information. Det handlar också om vad som styr uppmärksamheten och hur kunskaper automatiseras och lagras. Fokus är alltid den praktiska vardagen för att insikterna om hjärnan ska få betydelse för undervisningen. Det handlar om så varierade saker som fokus, minne, hormoner, elever utanför normen, presentationsformat, hanteringen av stress och detaljerna som gör skillnad.

Vad mer varje pedagog bör veta (steg 2), ca 3 tim

Denna föreläsning är en fortsättning på föreläsningen Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation. Det handlar nu om klassrumsmetodik, inkluderande arbetssätt och fördjupningar inom motivation. Idéerna bygger på de teorier som presenterades i den första föreläsningen. Fokus ligger fortfarande på att öka den pedagogiska medvetenheten med hjälp av kunskaper om kroppens och hjärnans biologi. Teorier kopplas till praktiska tillämpningar i bemötanden och lektionsupplägg.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här