Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Ann-Charlotte Eriksson

​Ann-Charlotte Eriksson är Ledarinstitutets verksamhetsledare och har lång erfarenhet som förtroendevald och kvinna i idéburna organisationer.

Ann-Charlotte Eriksson har gedigen erfarenhet från styrelsearbete och ledning då hon bland annat ingått i Lärarförbundets och SECOs högsta ledning. Hon är legitimerad lärare i bland annat ledarskap och organisation. En dag veckan arbetar hon fortfarande som lärare.

Ann-Charlotte Eriksson driver framgångsrikt utvecklingsprocesser och inspirerar andra som föreläsare, utbildare, processledare, mötesordförande och konsult. Hon har byggt upp sin erfarenheten genom det egna utbildnings- och konsultföretaget Actor Kunskapsutveckling AB som verkade inom ledning, organisation, ekonomi och marknadsföring och nu inom Ledarinstitutet, som är en organisation i idéburen sektor.

Läs mer om hur du bokar Ann-Charlotte Eriksson.

Med Föreläsarbanken vill förbundet underlätta för avdelningar att hitta föreläsningar till medlemskvällar etc. Hittar du en föreläsning du och dina kollegor är intresserad av så tipsa gärna din avdelning om det.


Föreläsningar

Förändringsledarskap

Vi är mitt i en samhällskris och det innebär mycket oro, stress och ovisshet som ledare behöver hantera. Det är många förändringar på en gång som vi behöver förhålla oss till. Föreläsningen vill bidra till att ledare kan göra det som är funktionellt och påverkbart, både för sig själv och för verksamheten. Vi tränar på att vara i nuet och se det meningsfulla i vad vår insats gör.

Föreläsningen belyser också de förändringar som ledare själv vill driva, utifrån de grundförutsättningar som behöver vara på plats för ett lyckat förändringsledarskap.

Genus och makt

Vad är det som gör att kvinnor och män har olika möjlighet att få inflytande och påverka? Teorier om genus, mönster och makt varvas med personliga erfarenheter om vad som händer i klassrummet, i skolan och i en organisation som Lärarförbundet. Genom kunskap och medvetenhet kan vi lyfta perspektiven och skapa grunden för de förändringar vi själva vill bidra till i genusfrågor.

Lär känna dig själv och andra

Genom att lära känna olika typer av personligheter och vad de föredrar i olika situationer så kan du får en fördjupad förståelse och insikt om både dig själv, dina medarbetare och andra människor i din omgivning. Under föreläsningen presenteras vetenskapligt grundade teorier om olika personligheter och deras motivatorer, stressorer och prioriteringar. Genom att lära känna sig själv och andra ökar din kunskap och förmåga att förhålla dig till andra som kommunicerar och beter sig likt eller olikt dig själv och du kan få ut mer av samverkan med andra.

Styrelseutveckling

En föreläsning som utgår ifrån temat en styrelse som styr. Vad är styrelsens uppgift och roll, vilket är vi i styrelsen och hur kan ett effektivt och positivt styrelsearbete stärka både individer och organisationen i sin helhet. Föreläsningen anpassas utifrån målgruppen och dess önskemål och kan lyfta ämnen som t ex; organisationens idé som utgångspunkt för styrelsearbetet, hur arbetar en styrelse som styr, hur skapas en engagerad styrelse, vad är nycklar till framgångsrikt styrelsearbete och hur driver styrelsen förändringsarbete.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar