Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Lotta Dessen Jankell

Lotta Dessen Jankell är förstelärare på Globala gymnasiet i Stockholm. Efter 20 år inom TV-mediet sadlade hon om och är sedan 2009 utbildad gymnasielärare i geografi, biologi och naturkunskap. Hon blev 2015 utsedd till Årets lärare av elever och jury genom Kunskapens Väg.

Lotta Dessen Jankell arbetar idag som förstelärare på Globala gymnasiet i Stockholm stad och sedan våren 2017 är Lotta även doktorand inom forskningsområdet geografididaktik där hon undersöker hur elever förstår och resonerar kring komplexa nutida och framtida globala utmaningar, som migration och klimatförändringar.

Hon har bytt karriär från programledare i TV till gymnasielärare och har en lång och bred erfarenhet av att föreläsa och intervjua. Efter 20 år inom TV-mediet sadlade hon om och är sedan 2009 utbildad gymnasielärare i geografi, biologi och naturkunskap. Hon blev 2015 utsedd till Årets lärare av elever och jury genom Kunskapens Väg.

Läs mer om hur du bokar Lotta.


Föreläsning

Lärare - ett fantastiskt yrke

Målgrupp: Studenter

Lotta har bytt karriär från programledare i TV till gymnasielärare och lyfter fram fördelarna med läraryrket och lärarrollen. Hon vill sprida en mer positiv bild av ett varierat och socialt yrke. Ett yrke som kombinerar kreativitet och kunskap, där löneutvecklingen är bättre än på länge. Genom att dela med sig av anekdoter och konkreta tips ger Lotta en bild av hur du kan utvecklas från lärarstudent till framgångsrik lärare.

Det handlar om hur du kan skapa en tydlig röd tråd i din undervisning och leverera ett välanpassat och motiverande innehåll där eleverna förstår vad de ska kunna och varför. En tydlig röd tråd gör det även lättare att utveckla metoder där eleverna blir sedda och får stöd i lärandet. Lotta delar med sig av sina erfarenheter av fungerande kollegialt samarbete, där lärarrollen känns meningsfull och hon belyser hur viktigt det är med bra förutsättningar och en ledning som ger lärare möjligheter att utvecklas tillsammans.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här