Lärarförbundet
Bli medlem

​Förbundsgemensam information om krisavtal

Under våren har det pågått förhandlingar mellan kommun- och landstingssektorns parter om ett krisavtal. Behovet uppstod med anledning av förra sommarens stora bränder.

SKL har nu tillsammans med de förbundsområden som organiserar räddningstjänsten landat en överenskommelse. Lärarnas Samverkansråd ser poängen med att skapa ett avtal som reglerar villkoren i situationer som går bortom sådant som hanteras inom ramen för ordinarie verksamhet så som naturkatastrofer, terrorbrott, omfattande olyckor eller pandemier. Det är med andra ord situationer som förhoppningsvis är mycket ovanliga och om de inträffar är mycket extrema.

För vår del återstår ett antal frågor att reda ut kring i vilken mån arbetsskyldigheten ska kunna utvidgas i samband med en kris, men också ett antal frågor som berör våra medlemsgrupper specifikt, framförallt de som är anställda med ferier, som måste lösas för att ett avtal ska kunna tecknas.

För att ta ansvar i den fråga som huvudsakligen orsakade problem förra sommaren, dvs frågan om ersättningar och arbetstid, har vi pekat på möjligheten att teckna ett tidsbegränsat avtal som gäller över sommaren för de som frivilligt ställer upp i en krissituation. Vi är överens om att SKL återkommer till oss för diskussion om en situation skulle uppstå under sommaren som involverar lärare.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här