Lärarförbundet
Bli medlem

Förändring av anställningsvillkor eller arbetsuppgifter

Vill arbetsgivaren göra förändringar i dina anställningsvillkor eller i dina arbetsuppgifter? Kontakta Lärarförbundet om du känner dig osäker kring det.

Vid en omorganisation eller andra förändringar i verksamheten kan arbetsgivaren vilja göra förändringar i din anställning.

Lärarförbundet hjälper dig

Oavsett om du vill byta arbetsuppgifter eller inte måste arbetsgivaren förhandla detta med Lärarförbundet.

Ta kontakt med Lärarförbundet innan du svarar på ett erbjudande om nya arbetsuppgifter från din arbetsgivare.

Byte till deltid?

Arbetsgivaren kan aldrig säga upp en del av din anställning för att låta dig arbeta deltid. Däremot kan du bli uppsagd för att sedan bli återanställd på en lägre sysselsättningsgrad. Då gäller dock reglerna om uppsägning, till exempel måste uppsägningen vara sakligt grundad och uppsägningstiden måste iakttas.

Höjd lön?

När du får nya arbetsuppgifter kan det vara ett bra tillfälle att omförhandla din lön.

  • Skapad 2014-03-12
  • Uppdaterad 2016-08-23
Frågor & Svar