Lärarförbundet
Bli medlem

Föräldraledighet och pensionsinbetalningar

När du är föräldraledig betalas premier till den allmänna pensionen in under ledighetens första fyra år. I de flesta kollektivavtalade pensioner som gäller för Lärarförbundets medlemmar, finns dessutom bestämmelser om att premierna även till dem ska betalas in under föräldraledigheten.

Reglerna skiljer sig åt beroende på vilket avtalsområde du är anställd på, vad som gäller för just dig kan du läsa om nedan.

Kommunalt anställd samt anställd av Svenska kyrkan

Så länge du är ledig enligt föräldraledighetslagen (det vill säga har föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, förkortad arbetstid eller vårdnadsbidrag) tjänar du in tjänstepension som om du hade haft din vanliga lön och sysselsättningsgrad.

Statligt anställd

Du som omfattas av PA 16 avdelning 2 tjänar in tjänstepension under de första 18 månaderna av din föräldraledighet, som om du arbetat. Du som omfattas av PA 16 avdelning 1 tjänar in tjänstepension som vanligt under tid som du är föräldraledig, upp till barnet är 8 år eller 12 år (beroende på om barnet är fött före eller efter 2013).

Du fortsätter att få pensionspremier om 4,5 procent på lönedelar under ca 39 000 kronor/månad och 30 procent på lönedelar över. Dock tjänar du under föräldraledighet inte in till Kåpan Flex, som innebär en ytterligare pensionspremie på 1,5 procent av din pensionsgrundande lön.

Privat anställd

Om du är privat anställd är det viktigt att du omfattas av kollektivavtal, så att du får tjänstepension. Om det inte finns, men arbetsgivaren ändå erbjuder någon form av tjänstepension, är du inte garanterad några inbetalningar under din föräldraledighet. Hör med din arbetsgivare om vad som gäller. Sker inga inbetalningar kan du fundera över om du kanske själv ska starta ett privat pensionssparande.

ITP och KTP

Du som omfattas av ITP:s avdelning 2 eller KTP:s avdelning 2 tjänar in tjänstepension, under förutsättning att din arbetsgivare inte avanmäler dig från pensionsplanen under tiden du är föräldraledig. Rekommendationen är att föräldralediga inte avanmäls, utan fortsatt får omfattas av pensionsavtalet. Om du avanmäls missar du att få premier avsatta till ITPK eller KTPK, samt att du riskerar att stå utan den kollektivavtalade sjukförsäkringen. Om du får stå kvar i pensionsplanen tjänar du in tjänstepension under de 11 första månaderna av din föräldraledighet. Det är därför viktigt att du pratar med din arbetsgivare och ber dem att inte avanmäla.
Ledighet med tillfällig föräldrapenning minskar inte pensionsinbetalningarna.

För dig som omfattas av ITP:s avdelning 1 betalas premierna till din tjänstepension in under de första 13 månaderna av din föräldraledighet med föräldrapenning. Ledighet med tillfällig föräldrapenning minskar inte pensionsinbetalningarna.

PA-KFS

Under de första 13 månaderna av din föräldraledighet och under tid med tillfällig föräldrapenning tjänar du in tjänstepension.

Läs mer om vilken av de kollektivavtalade pensionerna inom privat sektor som du omfattas av på sidan Tjänstepension – privatanställd.

  • Skapad 2013-07-23
  • Uppdaterad 2018-02-12
Frågor & Svar