Lärarförbundet

Föräldraledighet och pensionsinbetalningar

När du är föräldraledig betalas premier till den allmänna pensionen in under ledighetens första fyra år. I de flesta kollektivavtalade pensioner som gäller för Lärarförbundets medlemmar, finns dessutom bestämmelser om att premierna även till dem ska betalas in under föräldraledigheten.

Reglerna skiljer sig lite åt beroende på vilket avtalsområde du är anställd på, vad som gäller för just dig kan du läsa om nedan.

Kommunalt anställd samt anställd av Svenska kyrkan

Så länge du är ledig enligt föräldraledighetslagen (det vill säga har föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, förkortad arbetstid eller vårdnadsbidrag) betalas premierna till din kollektivavtalade pension in som om du arbetat.

Statligt anställd

De första 18 månaderna av din föräldraledighet betalas premierna till din kollektivavtalade pension in som om du arbetat.

Privat anställd

Om du är privat anställd är det viktigt att du omfattas av kollektivavtal, så att du får tjänstepension. Om det inte finns, men arbetsgivaren ändå erbjuder någon form av tjänstepension, är du inte garanterad några inbetalningar under din föräldraledighet. Hör med din arbetsgivare om vad som gäller. Sker inga inbetalningar kan du fundera över om du kanske själv ska starta ett privat pensionssparande.

ITP och KTP

Du som omfattas av ITP:s avdelning 2 eller KTP:s avdelning 2 tjänar in den största delen av din kollektivavtalade pension så länge du har föräldrapenning. Det finns även en rekommendation om att arbetsgivaren ska betala in premier till ITPK respektive KTPK under de första 11 månaderna av din föräldraledighet. Även om rekommendationen inte är tvingande, gör de flesta arbetsgivarna det. Ledighet med tillfällig föräldrapenning minskar inte pensionsinbetalningarna.

För dig som omfattas av ITP:s avdelning 1 betalas premierna till din kollektivavtalade pension in under de första 13 månaderna av din föräldraledighet med föräldrapenning. Ledighet med tillfällig föräldrapenning minskar inte pensionsinbetalningarna.

PA-KFS

Under de första 13 månaderna av din föräldraledighet och under tid med tillfällig föräldrapenning betalas premierna in till din kollektivavtalade pension.

Läs mer om vilken av de kollektivavtalade pensionerna inom privat sektor som du omfattas av på sidan Tjänstepension – privatanställd.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här