Lärarförbundet
Bli medlem

Föräldraledighet med ferieanställning/ferietjänst

För dig som har ferietjänst och är kommunalt anställd finns det lite mer att tänka på när du ska planera din föräldraledighet. Till exempel när du vill gå i tjänst över lov eller hur du ska tänka för att få lön på sommaren.

Lärares årsarbetstid är lika stor som för övriga anställda men med hänsyn till verksamheten är arbetstiden komprimerad till färre veckor.

Lönen under sommaren måste precis som semesterlön tjänas in. Det innebär att en lärare som arbetat hela läsåret (och enbart varit frånvarande av orsaker som är semesterlönegrundande) får ferielön under hela sommaren.

Viss del av föräldraledigheten ger dig pengar på semestern

Av föräldraledighetsperioden är de 120 första kalenderdagarna semesterlönegrundande, det vill säga gör att du får ut pengar även när du har ferie.

Om du under läsåret är föräldraledig mer än 120 dagar så påverkas din rätt till ferielön. Är du ensamstående gäller det för de 180 första dagarna.

Om din föräldrapenning tar slut under sommaren och semesterskyddet inte räcker, kommer du inte att få ut någon lön. Därför är det av stor vikt att du planerar ditt uttag av föräldrapenningsdagar.

Viktigt att planera din ledighet

 • Du som är kommunalt anställd måste anmäla till arbetsgivaren senast tre månader innan du vill ta ut din föräldraledighet. Observera att det gäller även dig med semestertjänst.
 • Du måste också gå i tjänst senast sju kalenderdagar före jul-, sport- och påsklov om du ska ha rätt till lön under lovet. Det här gäller om du har tänkt att fortsätta vara föräldraledig efter lovet. Prata med din rektor om när du behöver gå i tjänst för att få lön under lovet. Arbetsgivare (efter rekommendationer från SKR) tolkar oftast avtalet så att även en mycket liten nedsättning av sysselsättningsgraden efter lovet räknas som fortsatt ledighet. Om du planerar att arbeta full tid efter lovet behöver du inte arbeta sju dagar innan lovet.
 • Om du som kommunalt anställd med ferieanställning har varit föräldraledig ett helt läsår, har du bara tjänat in ferielön för en del av sommaren. Om dina föräldrapenningdagar då tar slut samtidigt som läsåret, så riskerar du att stå utan lön i slutet av sommaren.
 • Går du på föräldraledighet i slutet av ett läsår har du förmodligen redan tjänat ihop till din ferie - du behöver då inte ta föräldraledighet under sommaren.

Prata med din lönehandläggare hos din arbetsgivare för att få reda på hur mycket tid du har arbetat in och hur stor del av sommaren det räcker till.

Föräldrapenning under tid med ferielön?

Under tid med ferielön kan du samtidigt ta ut föräldrapenning. Däremot får du inte ta ut föräldrapenning samtidigt med semester. För ferieanställda lärare räknas den första perioden av sommarlovet som semester.

Olika längd på feriens semesterdel

Kommunalt anställd
De första 45 kalenderdagarna.

Almega Tjänsteföretagen/IDEA Skolavtalet
De 35 första kalenderdagarna.

Sobona (tidigare KFS)
De första 45 kalenderdagarna.

Fremia (f.d. KFO)
De första 36 kalenderdagarna.

Viktigt om ditt barn har fyllt ett år!

Föräldraledighet upp till dess att barnet är ett år skyddar din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Om du är föräldraledig efter ettårsdagen måste du ta ut föräldrapenning motsvarande din tjänstgöringsgrad för att skydda SGI:n. Läs mer hos Försäkringskassan.

 • Har du en SGI utifrån en heltidsanställning behöver du ta ut hel föräldrapenning minst fem dagar per vecka om du ska vara helt ledig.
 • Är du föräldraledig på deltid skall du ta ut föräldrapenning på deltid så att du kommer upp den tjänstgöringsgrad som din SGI är grundad på.
 • Att gå i tjänst på loven ger numera ett SGI - skydd även under den delen som är arbetsfri. Detta gäller under förutsättning att du uppbär lön.
 • Under sommarlovet ger de dagar som du har ferielön ett skydd för SGI. Har du inte ett tjänat in ferielön för hela sommaren måste du ta ut hel föräldrapenning för den del av sommaren då du inte har ferielön - om du är osäker på hur många betalda feriedagar du har rätt till, bör du kontakta din arbetsgivare.
 • Stäm alltid av din planering för din föräldraledighet med Försäkringskassan - så att din SGI verkligen blir skyddad.

För dig som är privatanställd

För anställda med Almega-avtal gäller det att gå i tjänst sju kalenderdagar före sport-, påsk- och höstlov. Det här gäller om du har tänkt att fortsätta att vara föräldraledig efter lovet.

 • Skapad 2014-11-24
 • Uppdaterad 2022-03-03
Frågor & Svar