Lärarförbundet
Bli medlem

För mig som förtroendevald i styrelse/avdelningen

Du som är förtroendevald i Lärarförbundet har en viktig uppgift. Därför satsar vi mycket på att du ska få rätt förutsättningar och kompetensutveckling i ditt uppdrag.

Lärarmötet - En enkel samtalsmetod för grupper

Genom samtalsmetoden ”Lärarmötet” klargör man snabbt och enkelt vad alla grupper tycker i en viss fråga. Metoden är enkel och du som leder Lärarmötet behöver inte vara expert i själva frågan.

Temabanken för ditt lärande

Vad diskuterar ni inom avdelningen? Här finns tips och inspirationsfilmer inom olika teman. Ni kan använda filmerna för eget lärande eller för att samla en grupp och diskutera det tillsammans. Temabanken är sammankopplad med Lärarmötet och dess samtalsmetod.

Ny i styrelsen

Den här utbildningen ger dig redskap att utvecklas i ditt nya uppdrag, möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra nya styrelseledamöter och att lära känna anställda i din region.

Basutbildningar för styrelser

Vår gemensamma värdegrund, Vår demokrati & organisation, Vår avdelningsstyrelse och Vårt internationella arbete är fyra webbaserade utbildningar som ger en grund för styrelsearbetet. Du får en inblick i Lärarförbundets värderingar, inriktning, organisation och avdelningsstyrelsens uppdrag.

Du hittar utbildningarna när du är inloggad under Förtroendevald, Styrelsestöd.

Kassörsutbildning

Kassörsutbildningen består av både en webbaserad- och lärarleddutbildning som kompletterar varandra. Utbildningen ger dig stöd i din roll som kassör och du lär dig hantverket att ta hand om avdelningens ekonomi.

Du hittar utbildningen när du är inloggad på Min sida/Styrelsestöd.

Revisorsutbildning

I den här webbaserade utbildningen kommer du lära dig vad det innebär att vara revisor i en av Lärarförbundets avdelningar. Målet är att kunna skriva en revisionsberättelse inför nästa årsmöte.

Du hittar utbildningen när du är inloggad på Min sida/Styrelsestöd.

Sekreterarutbildning

Det här är en webbaserad utbildning som ger dig insikt i sekreterarens uppdrag och ansvar. Du kommer även få veta hur man skriver protokoll på ett korrekt sätt. Utbildningen tar ca 20 minuter.

Du hittar utbildningen när du är inloggad på Min sida/Styrelsestöd.

Studieorganisatörsutbildning

Det här är en webbaserad utbildning som ger en inblick i studieorganisatörens uppdrag. Du kommer bland annat att få lära dig hur du som studieorganisatör kan planera, administrera och genomföra en utbildningsdag. Utbildningen tar ca 25 minuter.

Du hittar utbildningen när du är inloggad på Min sida/Styrelsestöd.

Valberedningsutbildning

Den här utbildningen består av två webbaserade delar, på ca 15 respektive 40 minuter. I utbildningen får du som valberedare lära dig om en valberednings uppdrag i Lärarförbundet. Mellan de två delarna bjuds du in till en lärarledd dag.

Du hittar utbildningen när du är inloggad på Min sida/Styrelsestöd.

Ordförandeutbildning

Avdelningens uppdrag omfattar allt från stöd till medlem och arbetsplats, påverkan på arbetsgivare, till möten med allmänhet. Allt detta ska göras ”lärarförbundskt” – och det är ordförandeuppdraget.

Kommunal skolekonomi

Ett steg mot att öka lärares och skolledares inflytande över resurstilldelningen och resursanvändningen i den kommunala skolverksamheten.

Praktisk lön

Praktisk lön är inte en kurs utan ett arbetssätt där vi utvecklar gemensamt lärande med avsikten att alla avdelningar ska delta, varje år, utifrån sina behov, sin kunskap och sin erfarenhet.

Arbetsmiljö

Utbildningen vänder sig till dig som företräder Lärarförbundet i samverkan, medverkar i skyddskommitté eller stödjer lärare vid rehabilitering och arbetsskador. Du får en fördjupad förståelse för arbetsmiljöarbete och handlingsberedskap att påverka lärarnas arbetsmiljö. Du har genomgått Lärarförbundets FIA-utbildning eller har motsvarande kompetens och i uppdrag att företräda medlem/medlemmar inom avdelningens område.

Arbetsrätt

Det här är en utbildning för dig som vill utvecklas i ditt agerande som förtroendevald inom det arbetsrättsliga området. Du har genomgått FIA -utbildning eller har motsvarande kompetens och i uppdrag att företräda medlem/medlemmar inom avdelningens område.

Fokus på opinion

Det här är en utbildning för dig som vill lära dig mer om och utvecklas i opinionsarbete.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här