Lärarförbundet
Bli medlem

Ombud: Det här behöver du veta om anställningsavtal

För att du som är ombud för Lärarförbundet ska kunna hjälpa andra medlemmar är det viktigt att du känner till vad som ingår i ett anställningsavtal.

Ibland uppstår det diskussioner mellan arbetsgivaren och en enskild anställd om vad som gäller för just den personen. Då är det också vanligt att du som ombud i Lärarförbundet får frågor från medlemmarna. I sådana diskussioner bör du som ombud känna till grunderna i anställningsavtalet.

Kollektivavtal eller inte?

När en lärare blir anställd skrivs ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Anställningsavtalet är ett viktigt dokument som anger de grundläggande villkoren för just den anställningen. För den lärare, förskollärare eller fritidspedagog som arbetar i privat verksamhet hos en arbetsgivare som inte är ansluten till något kollektivavtal är det extra viktigt vad som står i anställningsavtalet.

Några punkter som bör finnas med i ett anställningsavtal

 • Anställd som...
  Vad man är anställd att i huvudsak utföra för arbetsuppgifter, till exempel undervisa i vissa ämnen eller åldersgrupper/klasser.
 • Kollektivavtal
  Vilket avtal som gäller för den aktuella arbetsplatsen. För kommunala skolor gäller HÖK 12, för enskilda skolor beror det på vilken organisation arbetsgivaren är ansluten till.
 • Anställningsformen
  Tillsvidare eller för viss tid? Om det är en visstidsanställning ska slutdatum framgå.
  Semestertjänst eller ferietjänst? Lärare i grund- och gymnasieskolan är oftast anställda med ferier och då gäller särskilda regler för ledighet och lön under ledighet. Vid semestertjänst ska antalet semesterdagar anges.
  Eventuell provanställning och dess längd.
 • Omfattningen
  Heltidstjänst eller deltidstjänst, i så fall vilken grad.
 • Lönen

Ta kontakt med din styrelse om ...

Arbetsgivaren kan aldrig ensidigt ändra i ett anställningsavtal. Om du märker att något sådant håller på att ske, till exempel att någon får gå ned i tid, måste du genast ta kontakt med din styrelse.

 • Skapad 2014-03-12
Frågor & Svar