Lärarförbundet
Bli medlem

För dig som är förtroendevald i styrelsen/avdelningen

Du som är förtroendevald i Lärarförbundet har en viktig uppgift. Därför satsar vi mycket på att du ska få rätt förutsättningar och utveckling i ditt uppdrag.

Ny i styrelsen

Den här utbildningen ger dig redskap att utvecklas i ditt nya uppdrag, möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra nya styrelseledamöter och att lära känna anställda i din region.

Basutbildningar för styrelser

Vår gemensamma värdegrund, Vår demokrati & organisation, Vår avdelningsstyrelse och Vårt internationella arbete är fyra webbaserade utbildningar som ger en grund för styrelsearbetet. Du får en inblick i Lärarförbundets värderingar, inriktning, organisation och avdelningsstyrelsens uppdrag.

Du hittar utbildningarna när du är inloggad under Förtroendevald/Lärportal eller på Förbundsnätet

Kassörsutbildning

Kassörsutbildningen består av både en webbaserad- och lärarleddutbildning som kompletterar varandra. Utbildningen ger dig stöd i din roll som kassör och du lär dig hantverket att ta hand om avdelningens ekonomi.

Du hittar utbildningen när du är inloggad på Min sida/Styrelsestöd.

Revisorsutbildning

I den här webbaserade utbildningen kommer du lära dig vad det innebär att vara revisor i en av Lärarförbundets avdelningar. Målet är att kunna skriva en revisionsberättelse inför nästa årsmöte.

Du hittar utbildningen när du är inloggad på Förtroendevald/Lärportal eller på Förbundsnätet

Sekreterarutbildning

Det här är en webbaserad utbildning som ger dig insikt i sekreterarens uppdrag och ansvar. Du kommer även få veta hur man skriver protokoll på ett korrekt sätt.

Du hittar utbildningen när du är inloggad på Förtroendevald/Lärportal eller på Förbundsnätet

Studieorganisatörsutbildning

Det här är en webbaserad utbildning som ger en inblick i studieorganisatörens uppdrag. Du kommer bland annat att få lära dig hur du som studieorganisatör kan planera, administrera och genomföra en utbildningsdag. U

Du hittar utbildningen när du är inloggad på Förtroendevald/Lärportal eller på Förbundsnätet

Valberedningsutbildning

Den här utbildningen består av två webbaserade delar, på ca 15 respektive 40 minuter. I utbildningen får du som valberedare lära dig om en valberednings uppdrag i Lärarförbundet. Mellan de två delarna bjuds du in till en lärarledd dag.

Du hittar utbildningen när du är inloggad på Förtroendevald/Lärportal eller på Förbundsnätet

Ny som ordförande - Ledarresan

Ny som ordförande? Vill du ha inspiration i ditt ledarskap? Vill du möta andra i samma uppdrag och utvecklas tillsammans? Vill du utmanas i ditt eget ledarskap genom teori och praktiska övningar? Då är Ledarresan något för dig!

Kommunal skolekonomi

Ett steg mot att öka lärares och skolledares inflytande över resurstilldelningen och resursanvändningen i den kommunala skolverksamheten.

Praktisk lön

Praktisk lön är inte en kurs utan ett arbetssätt där vi utvecklar gemensamt lärande med avsikten att alla avdelningar ska delta, varje år, utifrån sina behov, sin kunskap och sin erfarenhet.

Arbetsmiljö

Den här utbildningen vänder sig till dig som är förtroendevald och företräder Lärarförbundet i förhållande till arbetsgivaren och ger stöd till medlemmar i rehabilitering och arbetsskador.

Arbetsrätt

Vill du utvecklas inom det arbetsrättsliga området i ditt uppdrag som förtroendevald? Då är Lärarförbundets Arbetsrättsutbildning kursen för dig. På kursen lär du dig att analysera, finna strategier och handla för att företräda Lärarförbundet i frågor som rör enskild medlems och förbundets rätt.

Fokus på opinion

Det här är en utbildning för dig som vill lära dig mer om och utvecklas i opinionsarbete.

  • Skapad 2015-06-29
  • Uppdaterad 2019-02-28
Frågor & Svar