Lärarförbundet
Bli medlem

Folkhögskollärarna välkomnas in i Lärarförbundet!

En av alla Sveriges 155 folkhögskolor är Medlefors.

En av alla Sveriges 155 folkhögskolor är Medlefors.

​Folkhögskollärarnas förbundsmöte fattade den 11 juni ett historiskt beslut om att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna och bilda en nationell samrådsavdelning inom Lärarförbundet med namnet "Lärarförbundet folkhögskola".​

Svenska Folkhögskolans Lärarförening, SFHL bildades redan 1902, och blev 118 år. Nu blir folkhögskollärarna istället en nationell samrådsavdelning i Lärarförbundet. Det beslöt folkhögskollärarnas förbundsmöte den 11 juni som genomfördes helt digitalt.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand hälsade via länk folkögskollärarna välkomna in i förbundet:

– Lärarförbundets grundidé är ju att samla alla lärare i hela skolsystemet i en organisation. Vi har alla samma kärnuppdrag – lärandet. Och vi är väldigt glada att alla ni lärare på folkhögskolorna nu också räknar in er som en viktig del av den lärarprofession som finns samlad i Lärarförbundet. Ju mer enande vi i lärarprofessionen är, desto starkare blir vi när vi talar med arbetsgivare, politiker och andra samhällsaktörer.

Redan för 10 år sedan fördjupades samarbetet mellan Lärarförbundet och Svenska folkhögskolans lärarförbund, som det hette då. Samarbetet har nu lett till ett samgående. Genom att organisera sig som en samrådsavdelning finns utrymme att driva frågor som rör den egna lärargruppens specifika frågor och värna sin specifika yrkesidentiteten.

– Jag tror att den valda organisationsformen kommer visa sig vara alldeles ypperlig för att tillförsäkra folkhögskollärna en facklig tillhörighet som ger både det stora fackförbundets skalfördelar, samtidigt som det ger den egna läraridentiteten utrymme, säger Johanna Jaara Åstrand.

En brännande fråga för folkhögskolan idag är att statsbidragen måste öka för att göra det möjligt att höja lönerna för folkhögskollärarna. Folkhögskolorna lever under stor press, även innan corona bröt ut.

Läs artikel om samgående i tidningen Folkhögskolan.

  • Skapad 2020-06-12
  • Uppdaterad 2020-06-12
Frågor & Svar