Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledares arbetsmiljö förbättras genom nytt avtal

Ett nytt avtal har slutits med Arbetsgivaralliansen kring folkhögskolan. Parterna har bland annat enats om att jobba med skolledares arbetsmiljö.

Avtalet gäller ett 100-tal folkhögskolor. Bland överenskommelserna märks att en arbetsgrupp ska tillsättas som ska ta fram förslag på hur skolledares arbetsmiljö ska utvecklas.

Mats Andersson har suttit vid förhandlingsbordet för Lärarförbundets och Lärarförbundet Skolledares räkning.

Hur kommer det sig att avtalet innehåller en särskild skrivning om skolledares arbetsmiljö?

- Den stora omsättningen på skolledare är ett problem som märks tydligt även på folkhögskolans område. Kontinuitet och utveckling i verksamheterna blir lidande. Det är angeläget att komma tillrätta med detta och parterna ser att en del av lösningen finns i en bättre arbetsmiljö för folkhögskolans chefer.

Vad händer nu?

- Nu ska en partsgemensam arbetsgrupp tillsättas. Därefter ska gruppen ta fram en gemensam problembeskrivning och utifrån den lägga fram förslag på förbättringar.

Kan verkligen tillsättandet av en arbetsgrupp leda till några förbättringar?

- Det kan låta lite vagt, men det brukar å andra sidan gå fort att åstadkomma konkreta förändringar när arbetsgivare och arbetstagare enas. Nu är vi överens om att börja jobba tillsammans med problemet och det är ett första och mycket viktigt steg på vägen.

Vad tror du kan komma ut av detta i slutänden?

- Min uppfattning är att gruppen behöver titta extra på chefernas organisatoriska förutsättningar som exempelvis administrativt stöd och antal medarbetare per chef. Men det kan nog komma förslag kring andra förbättringar också. Nu är bollen i rullning.

  • Skapad 2021-02-19
Frågor & Svar