Lärarförbundet

Folkbildningsförbundet - sammanfattning av kollektivavtalet

Du som är anställd hos en arbetsgivare som ingår i Folkbildningsförbundet omfattas av Lärarförbundets tvååriga avtal som gäller till och med den 31 augusti 2016.

Parter i avtalet är Folkbildningsförbundet och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd samt Handelsanställdas förbund och Teaterförbundet.

Avtalsperiod 

Avtalet gäller från den 1 september 2014 till och med den 31 augusti 2016.

Lön 

För tillsvidareanställda och de som varit visstidsanställda minst tre månader eller mer gäller följande:

  • Att garanterat utrymme om lägst 2,6 procent fördelas bland Lärarförbundets medlemmar från den 1 januari 2015 i lokala lönerevisionsförhandlingar. Ett engångsbelopp på 1000 kronor baserat på en heltidslön utgör kompensationen för det framflyttade revisionsdatumet. 
  • Att ett garanterat utrymme om lägst 2,6 procent fördelas bland Lärarförbundets medlemmar från den 1 september 2015 i lokala lönerevisionsförhandlingar. 
  • De fastställda avtalsvärdena på 2,6 respektive 2,6 procent är inte individgarantier utan lägsta garanterade utfall per arbetstagarorganisation hos arbetsgivaren. I det fall lokal arbetstagarorganisation har fyra eller färre medlemmar hos arbetsgivaren kan procenttalet frångås om arbetsgivaren inte fullt ut kan tillämpa individuell lönesättning. Ekonomiska skäl är inte något godtagbart skäl att frångå avtalat löneökningsutrymme. 

För objektanställda cirkelledare/lärare med en anställning om 25-44 % av en heltidsanställning och har arbetat under vårterminen 2014 gäller följande:

Att lönen individuellt höjs med 2,2 procent från den 1 december 2014 och med 2,3 procent från den 1 september 2015. Retroaktiv lön utbetalas från den 1 december 2014. 

Partsgemensamt arbete 

Parterna har enats om att se över avtalet i sin helhet under avtalsperioden.

Villkorsavtalet 

Rätten till sex månaders föräldraledighetstillägg gäller numer både tillsvidare och visstidsanställda som haft en sammanhängande anställningstid hos arbetsgivaren under minst ett år.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här