Lärarförbundet

Flerspråkighet som resurs, grund-, gymnasieskola och vuxenutbildning

Hur arbetar vi bäst i en skola som präglas av flerspråkighet och mångfald? Flerspråkiga och nyanlända elever finns idag i hela Sverige och nu får du chansen att förstärka dina kunskaper på Lärarmötet genom att utbyta erfarenheter och reflektera tillsammans med kollegor.

Välkommen på en kompetensutveckling för dig som är medlem och är lärare i fritidshem, grundskollärare, gymnasielärare eller modersmålslärare. Många har anmält sig till Lärarmötet som pågår hela november på olika platser i landet. Nederst på denna sidan finns de filmer som används på Lärarmötet.

Flerspråkighet är en resurs

Som lärare i grund och gymnasieskolan och vuxenutbildningen har du förväntningar på dig att arbeta med språk- och kunskapsutveckling hos flerspråkiga elever. Forskning har visat att flerspråkighet är en extra resurs och inte ett hinder i klassrummet. På Lärarmötet utbyter du erfarenhet, reflekterar och diskuteras hur alla språk kan vara en källa för lärande om de används strategiskt i klassrummet.

Små medel kan utveckla undervisningen

Flerspråkighet har potential att utveckla hela gruppen tillsammans. Med små medel kan du utveckla arbetet med flerspråkighet i din verksamhet istället för att försöka hitta andra vägar. Använd elevens egna språkliga förmåga, kollegor, skolbibliotek och arbeta tillsammans med denna utmaning.

Erfarenhetsutbyte och reflektion

Lärarmötet är arenan där du med erfarenhet möter andra lärare och lär tillsammans istället för att bara lyssna till en föreläsning. Det är en kompetensutveckling som kan ge en större säkerhet och trygghet i att möta och nyttja flerspråkiga barn som en resurs.

Är du modersmålslärare eller lärare i fritidshem har du mycket att bidra med till lärande i denna fråga.

Läs mer om flerspråkighet och translanguaging här


Se filmerna som användes på Lärarmötet

Här nedan kan du se filmerna till temat Lärarmötets tema flerspråkighet, nedan. Filmer är inspiration inför samtal om att använda flerlspråkighet som resurs i skolan. Därefter följer tre kortfilmer med bonusmaterial om föräldrakontakter, skolledare och huvudmäns roll samt Lärarförbundets arbete i frågan. Visa gärna och diskutera med dina kollegor. Det går utmärkt att ordna ett eget Lärarmöte på din arbetsplats.

Film 1 - En miniföreläsning om globalisering, flerspråkiga myter, exempel hur arbeta i gymnasiet, translanguaging m.m. Här medverkar Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitet, tidigare gymnasielärare och Anna Kaya vid nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet.

Film 1 med Gudrun Svensson är tillfälligt avpublicerad, i väntan på viktig rättelse. /KF 2017-06-30

Film 2a - Film från Centrumskolan i Växjö och Nationellt centrum för svenska som andraspråk.


Bonusmaterial - Nedan finns tre kortfilmer som det inte fanns utrymme för på Lärarmötet.

Första filmen är bonusmaterial där Agneta Pettersson och Brita Karlsson som är lärare i förskoleklass på Centrumskolan i Växjö tipsar om enkla medel för att få en god föräldrakontakt och språkutveckling i förskoleklass.


Tips om läromedel och läxor för flerspråkiga elever

med Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.


Skolledaren sätter tonen i arbetet med flerspråkighet!

Det är något som både Nationellt centrum för svenska som andraspråk och Lärarförbundet trycker på. Denna film handlar om vikten av att skolledare och huvudmän ser sin viktiga roll när gäller arbetet med flerspråkighet. Lisa Heino berättar även om hur Lärarförbundet driver dessa viktiga frågor.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här