Lärarförbundet

Flerspråkighet som en resurs - Yrkeslärare, kulturskolan och praktiskt/estetiska lärare

Hur arbetar yrkeslärare, lärare i praktiskt/estetiska ämnen och lärare i kulturskolan bäst i en skola som är präglad av flerspråkighet och mångfald?

Flerspråkiga och nyanlända elever finns idag i hela Sverige och därför får du på Lärarmötet chansen att förstärka dina kunskaper genom att utbyta erfarenheter och reflektera tillsammans med kollegor.

Som yrkeslärare och lärare i praktiskt/estetiska ämnen och kulturskolan har du förväntningar på dig att arbeta med flerspråkiga elever. Forskning har visat att flerspråkighet är en extra resurs och inte ett hinder i undervisningen. "Elever når inte sina mål om inte arbetar flerspråkigt!" säger hem- och konsumentkunskapsläraren Charlie Ekström. Hon har jobbat med nyanlända elever i många år. "Om jag ska kunna stärka eleverna att nå sina mål behöver jag se hela individen, vad de har i sin ryggsäck. Vi har textilelever på skolan som aldrig har gått i skolan - men de har sytt kläder!".

På Lärarmötet diskuteras hur alla språk kan vara en källa för lärande om de används strategiskt i undervisningen. Även du som är lärare i fritidshem och har erfarenhet med flerspråkiga barn kopplat till målgrupperna här har mycket att bidra med så välkommen.

Lärarmötet är arenan där du med erfarenhet möter andra lärare och lär tillsammans istället för att bara lyssna till en föreläsning. Det är en kompetensutveckling som kan ge en större säkerhet och trygghet i att möta och nyttja flerspråkiga barn som en resurs.

Läs om hur du kan ordna ett eget Lärarmöte på din arbetsplats.

Läs mer om flerspråkighet och translanguaging här


Är du inte medlem i Lärarförbundet? Bli det här.


Se nedan de två filmerna som används på Lärarmötet nedan

Film 1 - med Gudrun Svensson är tillfälligt avpublicerad, i väntan på rättelse. /KF 2017-06-30
En miniföreläsning om translanguaging, globalisering, flerspråkiga myter, exempel hur arbeta i gymnasiet m.m. Här medverkar Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitet, tidigare gymnasielärare och Anna Kaya vid nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet.

Film 2 är två filmreportage med hem och konsumentkunskapsläraren Charlie Ekström från Valstaskolan i Märsta och Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här