Lärarförbundet

Flerspråkighet som en resurs - Lärarmötet i februari 2017

Hur arbetar yrkeslärare, lärare i praktiskt/estetiska ämnen och lärare i kulturskolan bäst i en skola som är präglad av flerspråkighet och mångfald?

Flerspråkiga och nyanlända elever finns idag i hela Sverige och därför får du på Lärarmötet chansen att förstärka dina kunskaper genom att utbyta erfarenheter och reflektera tillsammans med kollegor.

Som yrkeslärare och lärare i praktiskt/estetiska ämnen och kulturskolan har du förväntningar på dig att arbeta med flerspråkiga elever. Forskning har visat att flerspråkighet är en extra resurs och inte ett hinder i undervisningen. På Lärarmötet diskuteras hur alla språk kan vara en källa för lärande om de används strategiskt i undervisningen. Även du som är lärare i fritidshem och har erfarenhet med flerspråkiga barn kopplat till målgrupperna här har mycket att bidra med så välkommen.

Flerspråkighet har potential att utveckla hela gruppen tillsammans. Med små medel kan du utveckla arbetet med flerspråkighet i din verksamhet istället för att försöka hitta andra vägar. Använd elevens egna språkliga förmåga, kollegor och arbeta tillsammans med denna utmaning.

Lärarmötet är arenan där du med erfarenhet möter andra lärare och lär tillsammans istället för att bara lyssna till en föreläsning. Det är en kompetensutveckling som kan ge en större säkerhet och trygghet i att möta och nyttja flerspråkiga barn som en resurs.

Här finns tillfällen på runt om i landet

Läs mer om flerspråkighet och translanguaging här


Är du inte medlem i Lärarförbundet? Bli det här.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här