Lärarförbundet

Flerspråkighet som en resurs i förskola och förskoleklass

Hur arbetar vi bäst i en förskola som präglas av flerspråkighet och mångfald? Flerspråkiga och nyanlända barn finns idag i hela Sverige. Här finns filmmaterial med tips till dig som kan förstärka dina kunskaper genom att utbyta erfarenheter och reflektera tillsammans med kollegor.

Temat i detta Lärarmötet är för dig som är förskollärare, lärare i fritidshem eller modersmålslärare och arbetar i förskolan. Här nedan finns filmer som kan stödja dig och dina kollegor i ert arbete, du får även tips hur du kan anordna ett eget Lärarmötet.

Flerspråkighet är en extra resurs

Som lärare i förskolan har du förväntningar på dig att arbeta med språk- och kunskapsutveckling hos flerspråkiga barn. Forskning har visat att flerspråkighet är en extra resurs och inte ett hinder i barngruppen. På Lärarmötet diskuteras hur alla språk kan vara en källa för lärande om de används strategiskt i barngruppen.

Använd barnens förmåga

Flerspråkighet har potential att utveckla hela gruppen tillsammans. Med små medel kan du utveckla arbetet med flerspråkighet i din verksamhet istället för att försöka hitta andra vägar. Använd barnens egna språkliga förmåga, kollegor och arbeta tillsammans med denna utmaning.

Kompetensutveckling som ger säkerhet

Lärarmötet är metoden där du och andra lärare lär tillsammans istället för att bara lyssna till en föreläsning. Det är en kompetensutveckling som kan ge en större säkerhet och trygghet i att möta och nyttja flerspråkiga barn som en resurs.

Läs mer om flerspråkighet och translanguaging här

Se filmer som stödjer samtal om flerspråkighet

Här nedan kan du se filmerna till Lärarmötets tema om flerspråkighet som resurs. Tre filmer som har använts som kursmaterial och därefter tre kortfilmer med bonusmaterial om föräldrakontakter, skolledare och huvudmäns roll samt Lärarförbundets arbete i frågan.

Visa gärna och diskutera med dina kollegor. Det går utmärkt att ordna ett eget Lärarmöte på din arbetsplats.

Film 1 - Med Gudrun Svensson är tillfälligt avpublicerad, i väntan på rättelse. /KF 2017-06-30
En miniföreläsning om globalisering, flerspråkiga myter, exempel hur arbeta i gymnasiet, translanguaging m.m. Här medverkar Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitet, tidigare gymnasielärare och Anna Kaya vid nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet.


Film 2a - Från Pedagog värmlands inspelning hur förskolan Dirigenten arbetar med flerspråkiga barn.

Film 2b - Del 1 berör förskolan (6.00 min), ett reportage från Centrumskolan i Växjö där Brita Karlsson och Agneta Pettersson som är lärare i förskoleklass berättar om språkutveckling allmänt och med sitt arbete med flerspråkiga elever.
Del 2 berör grundskolans högre klasser, Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som andraspråk berättar om sitt mångåriga arbete som lärare i svenska som andraspråk. Här finns konkreta exempel och tips för lärare på alla nivåer i skolan.


Bonusmaterial

Nedan finns tre kortfilmer som det inte fanns utrymme för på Lärarmötet.

Första filmen där Agneta Pettersson och Brita Karlsson som är lärare i förskoleklass på Centrumskolan i Växjö tipsar om enkla medel för att få en god föräldrakontakt och språkutveckling i förskoleklass.


Skolledaren sätter tonen i arbetet med flerspråkighet!

Det är något som både Nationellt centrum för svenska som andraspråk och Lärarförbundet trycker på. Denna filmsekvens handlar om vikten av att skolledare och huvudmän ser sin viktiga roll när gäller arbetet med flerspråkighet. Lisa Heino berättar även om hur Lärarförbundet driver dessa viktiga frågor.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här