Lärarförbundet
Bli medlem

Många goda skäl att vara med i Lärarförbundet Skolledare

Det behöver inte vara ensamt att vara chef. I Lärarförbundet Skolledare, Sveriges största förbund för skolledare, finns mer än hälften av Sveriges yrkesaktiva skolledare. Det är värdefullt att vara med i ett fackligt yrkesförbund som vet att ledarskapet är avgörande.

Inflytande, kompetensutveckling, råd och stöd är bara några av skälen att vara med i Lärarförbundet Skolledare. Vårt mål är att stärka professionens ställning genom att samla alla skolledare och lärare i samma förbund. Skolledare och lärare ingår i samma profession, har en gemensam kunskapsbas och ett gemensamt nationellt uppdrag. I samma yrkesfackliga organisation bygger vi styrka och slagkraft.

Lärarförbundet Skolledare bevakar skolledarnas arbetsförhållanden och anställningsvillkor och tar till vara medlemmarnas intressen i yrkesfrågor. Andra viktiga uppgifter för Lärarförbundet Skolledare är att stärka gemenskapen med förbundet och medlemmarna emellan genom att erbjuda olika former av kompetensutveckling.

Det finns också andra goda skäl att vara med i Lärarförbundet Skolledare:

Alltid nära dig!

Vår medlemsservice är alltid nära och tillgänglig. Här kan du fråga om såväl villkorsfrågor som yrkesfrågor kring ditt uppdrag. Ring 0770-33 03 03 och be att få tala med en skolledaransvarig ombudsman. Vi har elva särskilda skolledarombudsmän från Luleå i norr till Malmö i söder som har till uppgift att stödja dig, dels i din roll som anställd utifrån lag och avtal men också i vardagsfrågor i din funktion som chef och ledare.

Vi ger trygghet

Bra försäkringsskydd är viktigt, och våra försäkringar är bland de bästa på marknaden. Vår inkomstförsäkring gäller till exempel i 200 arbetsdagar, att jämföra med flertalet andra alternativ som gäller i 150 dagar. Den gäller även om du säger upp dig själv, under förutsättning att du medlem i och får ersättning från A-kassan.

Vi har fyra egna, branschkunniga förbundsjurister till vår hjälp i verksamhetsfrågor. De kan även ställa upp som målsägarbiträden om olyckan är framme.

Avgiftsfria utbildningar

Vi är det enda förbund som har helt avgiftsfria funktionsutbildningar i medlemskapet för dig som skolledare. Våra kurser Chef och Ledarskap stärker dig i din chefsroll och ger dig verktygen du behöver i ditt chefskap:

Chef och Ledarskap - med fokus på ledarskap och vardagen som skolledare

Den här kursen har en bred ingång och ger dig möjlighet att diskutera yrkesfrågor med skolledare i olika skolformer.

Chef och Ledarskap - forskning, kommunikation och omvärldsspaning

I denna kurs ligger fokus på att ge ökad kännedom om ledarskapsforskning, kommunikativt ledarskap och omvärldsspaning.

Chef och Ledarskap - Ny som skolledare

En utbildning för dig som nyligen tillträtt en skolledartjänst och vill ha inspiration och stöd i din nya yrkesroll. Kursen leds av yrkesverksamma skolledare.

Vår medlemstidning Chef och Ledarskap

Om du är registrerad som skolledare i Lärarförbundet får du vår tidning Chef och Ledarskap, som är en särskild publikation för våra chefer. Den är omvittnat bra. Om du är skolledare och inte får tidningen behöver du kanske ändra uppgifter för ditt medlemskap.

Så blir du medlem!

När du tecknar nytt medlemskap i Lärarförbundet Skolledare får du tre månaders medlemskap helt utan kostnad. Välkommen till Sveriges största fackförbund för skolledare!

Är du redan medlem hos Lärarförbundet och har blivit skolledare blir du automatiskt ansluten till Lärarförbundet skolledare. Allt du behöver göra att ändra dina uppgifter på Min sida, från din tidigare lärarkategori till nuvarande skolledarkategori, eller kontakta medlemsservice så får du hjälp att lägga in ändringen.

Välkommen in i gemenskapen i Sveriges största skolledarförbund, Lärarförbundet Skolledare!

  • Skapad 2013-05-06
  • Uppdaterad 2019-12-05
Frågor & Svar