Lärarförbundet
Bli medlem

Fler ska kunna få lärarlegitimation

Ann-Christin Larsson, ombudsman Lärarförbundet.

Ann-Christin Larsson, ombudsman Lärarförbundet.

Fler lärargrupper och fritidspedagoger ska kunna få lärarlegitimation. Riksdagen har beslutat efter ett förslag från utbildningsutskottet, att ta fram en plan för detta. Förslaget är en seger för Lärarförbundet, som länge arbetat för detta.

Den 6 november röstade riksdagen igenom att fler yrkesgrupper ska kunna få lärarlegitimation. Beslutet gick ut på att en plan ska tas fram för hur bland annat fritidspedagoger, yrkeslärare och modersmålslärare ska kunna omfattas av lärarlegitimationen.

- Det här är ett jättestort steg, säger Ann-Christin Larsson, ombudsman på Lärarförbundet.

Bakgrunden till beslutet var ett förslag från en majoritet i utbildningsutskottet den 24 oktober 2013. Utbildningsutskottet ville i sitt förslag att regeringen bland annat skulle se över vilka insatser som skulle krävas inom personalförsörjning och fortbildning, och vilka ekonomiska konsekvenser en sådan förändring skulle få.

  • Skapad 2013-11-06
  • Uppdaterad 2013-12-17
Frågor & Svar