Lärarförbundet
Bli medlem

Fler elever sätter press på lärare inom Komvux

Skolverket har i dag presenterat statistik över bland annat elevresultaten inom den kommunala vuxenutbildningen. Den visar att bara drygt sex av tio elever som går på Komvux för att bli behöriga till gymnasiet slutför sina studier. De som behöver en andra chans får inte den hjälp de behöver.

– Det är stora skillnader mellan hur mycket undervisningstid eleverna får i veckan på samma heltidskurser. Dessutom slår lärarbristen hårt. Vi kräver en nationell standard för undervisningstid och åtgärder som lockar fler till yrket samt låter de lärare som finns ägna sig åt det som spelar roll för eleverna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Antalet elever ökar

Siffrorna visar också att antalet elever inom Komvux ökat med cirka 6 500 sedan förra året, något som sätter ännu större press på de befintliga lärarna i och med den akuta lärarbrist som råder i dag.

– En modern kunskapsintensiv ekonomi förutsätter medborgare som har en god bildning och en föränderlig arbetsmarknad kräver goda möjligheter till omställning och matchning vilket förutsätter ett livslångt lärande, där spelar vuxenutbildningen en avgörande roll, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hög arbetsbelastning för lärarna

Lärarförbundet släppte tidigare i vår en rapport som gav en allvarlig bild av situationen inom den svenska vuxenutbildningen. Ett av de största problemen är den höga arbetsbelastningen för lärarna. Tre av fyra lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat de senaste tre åren. Bara 7 procent av lärarna säger sig alltid ha tillräcklig tid att planera och följa upp undervisningen. Den stora tidstjuven är administration och dokumentation.

– Det är aldrig för sent att lära sig nya saker och ta nya steg i livet. Menar vi allvar med bildningsuppdraget och med att ge människor en andra chans måste vi ge rimliga förutsättningar till de lärare och elever som gör jobbet. Så kommer fler att få chansen – och lyckas, säger Johanna Jaara Åstrand.

Våra krav

Både regeringen och kommunerna måste börja uppvärdera den kommunala vuxenutbildningen och ge den rimliga chanser att göra skillnad. Vi kräver därför:

  1. Minska arbetsbelastningen och renodla på lärarnas bord. Flera administrativa sysslor inom vuxenutbildningen - som till exempel IT-administration och blanketthantering kring studiemedel - bör rimligen kunna utföras av någon annan än läraren själv.
  2. Erbjud eleverna en strukturerad och likvärdig undervisning. Idag varierar antalet lärarledda undervisningstimmar per heltidskurs på Komvux stort mellan huvudmännen. En nationell standard för antalet undervisningstimmar bör utarbetas så att alla elever får samma chans.
  3. Se till att även lärarna inom vuxenutbildningen får del av samtliga statliga satsningar på lön, kompetensutveckling och karriärvägar.
  4. Öka antalet behöriga lärare inom vuxenutbildningen, bland annat genom att låta lärare behörighetskomplettera sig på arbetstid och att lärarstudenter i högre grad erbjuds att göra sin VFU, ”lärarpraktik”, inom vuxenutbildningen.
  5. Skrota det nuvarande systemet för kommunal upphandling av vuxenutbildningen och ersätt det med ett annat, mer långsiktigt hållbart system.
  • Skapad 2017-06-20
Frågor & Svar