Lärarförbundet
Bli medlem

Film: Så fungerar lärares arbetstid

Som lärare är du säkert van vid att omgivningen har höga förväntningar på dig, men det finns gränser för vilka krav som kan ställas. Om regler och avtal följdes skulle Sveriges lärare ha det bättre. När du vet hur det fungerar har du redskap att kunna ställa krav.


Se Lärarförbundets nya film om lärares arbetstid och få koll! I filmen går vi igenom:

  • Vad du behöver veta för att ha koll på din arbetstid
  • Vilka regler som gäller
  • Vad du själv och tillsammans med andra kan göra för att påverka arbetsbelastningen

Reglerna för arbetstiden

Arbetstidslagen, sätter ramarna för hur mycket du ska arbeta per vecka.

Arbetsmiljölagen, säger att arbetet ska anpassas så du inte utsätts för fysiska och psykiska belastningar som kan medföra ohälsa.

Arbetstidsavtalen, talar om hur arbetstiden ska organiseras på just din arbetsplats. Förutom det centrala kollektivavtalet kan det finnas ett lokalt avtal. Kolla med ditt ombud eller avdelning vad som gäller.

Din arbetsgivare har ansvaret

Din arbetsgivare har ansvar för att planera och organisera verksamheten så att du har förutsättningar att utföra ditt arbete i en god arbetsmiljö.

Dina arbetsuppgifter ska rymmas inom den avtalade arbetstiden och den dagliga verksamheten planeras så att du har möjlighet att ta rast och paus.

Se Sex steg för att du ska hinna vara lärare.

Vad ska arbetstidsschemat fylla för funktion?

Arbetstidsschemat spelar en viktig roll. Det ska följa arbetstidsavtalet och rätt antal timmar ska läggas ut. För att kolla om arbetstidsschemat följer avtalet, använd vårt verktyg Arbetstidskollen.

  • Du ska veta när din arbetsdag börjar och slutar.
  • Det ska synas när du har rast.
  • Du ska hinna vara på rätt plats i tid och utan stress.
  • Du ska hinna ta de pauser som behövs.

Arbetstidsschema bör alla Lärarförbundets medlemmar ha. Saknar du ett arbetstidsschema där alla dina arbetsuppgifter syns? Lärarförbundet har tagit fram förslag till mallar för ett arbetstidsschema för olika skolformer. Testa på din arbetsplats!

Filmen kan ses för att öka din egen kunskap, men ännu hellre som uppstart till en gruppdiskussion, använd gärna samtalsmetoden Lärarmötet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här