Lärarförbundet
Bli medlem

Fem förslag för att hejda lärarbristen

Sverige behöver fler lärare! Statistik från SCB talar sitt tydliga språk - år 2035 kommer vi att sakna 79 000 lärare. Aktörer på alla nivåer måste ta ansvar. Det handlar om insatser som gör yrket mer attraktivt både för den som funderar på att bli lärare och den som överväger att lämna yrket.

Lärarförbundets rapport ”Sverige behöver fler lärare” visar att lärarbristen får allvarliga konsekvenser redan idag. Statistik som SCB släppte i slutet av 2017, visar att vi år 2035 kommer att sakna 79 000 lärare. Det är fakta som gör ont och som bekräftar att lärarbristen är ett samhällsproblem.

- Konsekvenserna av lärarbristen blir större barn- och elevgrupper, fler obehöriga lärare och på sikt skadar det hela Sverige. Det är fantastiskt att vara lärare när man får rätt förutsättningar, tyvärr får lärarna inte det idag, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Här är våra förslag som kan hejda lärarbristen

Lärarbristen är ett faktum, men som tur är så går den att hejda. Det handlar om samlade insatser både på nationell och kommunal nivå, som tillsammans ser till att behålla kompetensen i skolan och locka unga till yrket. För vem ska annars stå i klassrummet om 5 till 10 år?

Ha en samlad strategi och koll på läget

 • Kommunerna och de fristående skolorna måste ha en rekryteringsstrategi för att kunna möta lärarbristen med rätt åtgärder. Olika huvudmän har olika utmaningar. En del måste ständigt rekrytera lärare i en tuff konkurrens och andra har stora pensionsavgångar inom vissa lärargrupper.
 • På nationell nivå måste riksdag, regering och arbetsgivarorganisationer ta sin del av ansvaret. Nu krävs samsyn, långsiktighet och en skolpolitik som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Höj lönerna så att de blir rekryterande

 • Kommunerna och de fristående skolorna måste fortsätta satsa på lärarnas löner många år framöver, så att gapet till alternativa yrken minskar.
 • Regeringen behöver ta ett större ansvar för att lärarlönelyftet ska bli en del i en långsiktig strategi för att höja lärarlönerna.

Låt lärare vara lärare

 • Kommunerna och de fristående skolorna måste se över vilken administration som ålagts lärarna och rensa. De måste också ta ett större ansvar för att resurserna finns så att lärare kan göra sitt jobb.
 • Regeringen måste kvalitetssäkra sina reformer. Varje ny reform måste matchas med resurser i form av tid och pengar, så att inte lärares arbetsbelastning och administration ökar.

Ge bättre karriärmöjligheter

 • Huvudmännen måste se till att karriärtjänstreformen fungerar bättre, att tid viks för uppdraget och lärarna. Därmed får reformen förutsättningar att bidra till skolutveckling.
 • Regeringen behöver förbättra karriärmöjligheterna i skolans alla delar – från förskolan till gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Säkra möjligheten till kvalificerad kompetensutveckling

 • Villkoren för kompetensutveckling behöver bli bättre. Läraren ska inte behöva betala ur egen ficka utan huvudmännen och staten måste tillsammans ta ansvar för finansieringen.
 • Skapa ett nationellt kompetensutvecklingscentra där lärare och skolledare kontinuerligt kan få tillgång till såväl kompetensutveckling, behörighetskompletterande utbildning samt fördjupningsutbildningar utifrån lärares, skolledares och skolors behov.
 • Skapad 2015-04-26
 • Uppdaterad 2018-03-15
Frågor & Svar