Lärarförbundet
Bli medlem

Färre söker till Lärarlyftet II

-Det är orimligt att kräva att lärarna till största del ska finansiera ett kompetenslyft helt själva, säger Eva-Lis Sirén.

-Det är orimligt att kräva att lärarna till största del ska finansiera ett kompetenslyft helt själva, säger Eva-Lis Sirén.

Till vårterminens kurser i fortbildningssatsningen Lärarlyftet antogs endast 1 100 lärare, jämfört med 1 700 förra våren. Lärarförbundet vill att fler ska få möjlighet att fortbilda sig.

Skolverkets sammanställning visar att intresset för Lärarlyftet II sjunker.

Lärarförbundet har sedan tidigare krävt att Lärarlyftet bör bli permanent. Dessutom måste satsningen på Lärarlyftet finansieras bättre, så att lärarna själva inte behöver bekosta fortbildningen.

- Man är dumsnål som arbetsgivare om man inte är mer förnuftig med Lärarlyftet. Det är ett utmärkt tillfälle att ta tillvara en resurs som är viktig för eleverna. Det är orimligt att kräva att lärarna till största del ska finansiera ett kompetenslyft helt själva, säger Eva-Lis Sirén.

En förklaring till färre ansökningar är att behörighetskraven lättats för en stor grupp rutinerade lärare. De kan nu utöka sin legitimation med ämnen som de undervisat i under många år.

- Men detta löser sannolikt inte problemen på sikt - även yngre lärare kommer på sikt att behöva fortbilda sig, säger enhetschef Niclas Westin på Skolverket till TT.

Lärarlyftet pågår till 2015.

  • Skapad 2014-01-17
  • Uppdaterad 2014-03-05
Frågor & Svar